JAPHETHIC
R,I Y:DNA= Jafet
 

USA ja Brittit kadonutta Israelia?,näin meille useissa saarnoissa ja kirjoituksissa kerrotaan.Yhdysvallat meidän pitää karsia heti pois,koska he ovat täysin seka kansaa.Nyt v2011-2012 Yhdysvalloissa etniset vähemmistöt synnyttävät enemmän lapsia kuin valkoihoiset. Latinalaisamerikkalaiset, mustat ja muut vähemmistöt synnyttävät yhdessä yli 50 prosenttia lapsista. Alle puolet lapsista syntyy vanhemmille, joilla on Eurooppalaiset juuret.Brittien Y:DNA Habloryhmä: on R1a,R1b,I.Englantilaiset,Ruotsalaiset,Saksalaiset,Venäläisen,Ukranalaiset,Ranskalaiset,Norjalaiset,Tanskalaiset eivätkä mitkään minkä enenmistö koostuu R tai I habloista ei voi olla Seemiläisiä kansoja,koska nämä Y:DNA;at kuuluvat Jaafetille.(1 moos 10:2. Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras.3. Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Riifat ja Toogarma.4. Ja Jaavanin pojat olivat Elisa, Tarsis, kittiläiset ja doodanilaiset;5. heistä haarautuivat pakanoiden saarten asukkaat maittensa, eri kieltensä, heimojensa ja kansakuntiensa mukaan.)


Tietolähde alla:bibliotecapleyades.net

The history of Britain can be traced back to the sons of Japheth. Historical evidence strongly suggests the first inhabitants of the British isles were the descendants of Javan (from his sons Elisha and Tarshish), and of Gomer and Magog. Gomerites are today's modern Welsh. Traditional Welsh belief is that the descendants of Gomer arrived about three hundred years after the flood, and the Welsh language was once called Gomeraeg. The Welsh (Celts) are thought to have created Stonehenge. Additionally, the descendants of Tarshish (Elisha's brother) apprear to have settled on the British Isles in various migrations about the same time.
Kone käännös:Iso-Britannian historiaa voidaan jäljittää Japhethin pojille. Historialliset todisteet vahvasti esittävät, että brittiläisten saarien ensimmäiset asukkaat olivat Javanin ja Gomerin ja Magogin jälkeläiset (pojiltansa Elisha ja Tarshish). Gomerites on nykyinen nykyaikainen welshi. Perinteinen walesilainen usko on, että Gomerin jälkeläiset saapuivat noin kolme sataa vuotta tulvan jälkeen, ja walesin kielta kutsuttiin kerran Gomeraegiksi. Walesilaisten (keltit) arvellaan luoneen Stonehengen. Lisäksi, Tarshishin jälkeläiset (Elishan veli) apprear päätyneen Brittein saariin eri muutoissa suunnilleen samoihin aikoihin.

Jafet on seitsemän pojan kantaisä
(1)   Gomer
"complete" (sons were Ashkenaz, Riphath and Togarmah) - also Gamir, Gommer, Gomeri, Gomeria, Gomery, Goth, Guth, Gutar, Götar, Gadelas, Galic, Gallic, Galicia, Galica, Galatia, Gael, Getae, Galatae, Galatoi, Gaul, Galls, Goar, Celt, Celtae, Celticae, Kelt, Keltoi, Gimmer, Gimmerai, Gimirra, Gimirrai, Gimirraya, Kimmer, Kimmeroi, Kimirraa, Kumri, Umbri, Cimmer, Cimmeria, Cimbri, Cimbris, Crimea, Chomari, Cymric, Cymry, Cymru, Cymbry, Cumber (Caledonians, Picts, Milesians, Umbrians, Helvetians, Celts
1, Galatians, Ostrogoths, Visigoths, Goths, Vandals, Scandinavians, Jutes, Teutons, Franks, Burgundians, Alemanni, Armenians, Germans, Belgians, Dutch, Luxembourgers, Liechensteiners, Austrians, Swiss, Angles, Saxons, Britons, English, Cornish, Irish, Welsh, French, and other related groups);

(2)   Magog "land of God" (sons were Elichanaf, Lubal, Baath, Jobhath and Fathochta) - also Gog, Gogh, Magug, Magogae, Mugogh, Mat Gugi, Gugu, Gyges, Bedwig, Moghef, Magogian, Massagetae, Dacae, Sacae, Scyth, Scythi, Scythia, Scythae, Sythia, Scythes, Skuthai, Skythai, Scythia, Skythia, Scynthia, Scynthius, Sclaveni, Samartian, Scoloti, Skodiai, Scotti, Skoloti, Skoth-ai, Skoth, Skuthes, Skuth-a, Askuza, Askuasa, Alani, Alans, Alanic, Ulan, Uhlan (Scythians, Scots, Irish); also Rasapu, Rashu, Rukhs, Rukhs-As, Rhos, Ros, Rosh, Rox, Roxolani, Rhoxolani, Ruskolan, Rosichi, Rhossi, Rusichi, Rus, Ruska, Rossiya, Rusian (Russians
3, Belarusians, Ukrainians); also Mas-ar, Mas-gar, Masgar, Mazar, Madj, Madjar, Makr-on, Makar, Makaroi, Merkar, Magor, Magar, Magyar (Hungarians - also Hungar, Hunugur, Hurri, Gurri, Onogur, Ugor, Ungar, Uhor, Venger); Estonians, Siberians, Yugoslavians, Croatians, Bosnians, Montenegrins, Serbians, Slovenians, Slovakians, Bulgarians, Poles, Czechs, and other related groups);Finnish, Estonian and Finno-tribal Y DNA N is not part of Jaafet.Finland about 70%. Similarly, the novels H. Elam is of Semitic tribes.

 

Suomen,Eestin ja Suomensukuisten heimojen Y:DNA N:ei kuulu Jaafetilaisiin heimoihin.Suomessa noin 70% . Samoin Romaanien H:Eelam kuuluu Seemiläisiin heimoihin.

(3)   Madai "middle land" (sons were Achon, Zeelo, Chazoni and Lotalso) - also Mada, Amada, Madae, Madea, Manda, Maday, Media, Madaean, Mata, Matiene, Mitani, Mitanni, Megala (Medes
4, Aryans, Persians, Parsa, Parsees, Achaemenians, Manneans, Caspians, Kassites, Iranians, Kurds, Turks, East Indians, Pathans, Hazaras), including the peoples of Afghanistan, Pakistan, Azerbaijan, Khazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikstan and Kyrgyzstan, and other related groups;

(4)   Javan "miry" (sons were Elisha, Tarshish, Kittim and Dodanim) - also Jevanim, Iewanim, Iawan, Iawon, Iamanu, Iones, Ionians, Ellas, Ellines, El-li-ness, Hellas, Hellenes, Yavan, Yavanas, Yawan, Yuban, Yauna, Uinivu, Xuthus (Grecians, Greeks, Elysians, Spartans, Dorians, Britons
5, Aeolians, Achaeans, Myceneans, Macedonians, Carthaginians, Cyprians, Cretans, Basques, Latins, Venetians, Sicanians, Italics, Romans6, Valentians, Sicilians, Italians, Spaniards, Portugese, other related groups);

(5)   Tubal "brought" (sons were Ariphi, Kesed and Taari) - also Tabal, Tabali, Tubalu, Tbilisi, Tibarenoi, Tibareni, Tibar, Tibor, Sabir, Sapir, Sabarda, Subar, Subartu, Thobal, Thobel, Tobol, Tobolsk (Georgians, Albanians, other related groups);

(6)   Meshech "drawing out" (sons were Dedon, Zaron and Shebashnialso) - Me'shech, Mes'ek, Meshekh, Meskhi, Mushch, Muschki, Mushki, Mishi, Muski, Mushku, Musku, Muskeva, Muska, Muskaa, Muskai, Maskali, Machar, Maskouci, Mazakha, Mazaca, Massagatae, Mtskhetos, Modar-es, Moskhi, Moshkhi, Mosher, Moshch, Moschis, Mosoch, Moschi, Moschian, Mo'skhoi, Moschoi, Mosochenu, Mosochean, Mossynes, Mosynoeci, Moskva, Moscovy, Moscow (Muscovites, Latvians, Lithuanians, Romanians, other related groups);

(7)   Tiras "desire" (sons were Benib, Gera, Lupirion and Gilak) - also Tiracian, Thracian, Thirasian, Thuras, Troas, Tros, Troia, Troi, Troy, Trajan, Trojan, Taunrus, Tyrsen, Tyrrhena, Rasenna, Tursha, Tusci, Tuscany, Etruscan, Eturscan, Erul, Herul, Heruli, Erilar, Vanir, Danir, Daner, Aesar, Aesir, Asir, Svear, Svea, Svie, Svioner, Svenonian, Urmane, Norge (Trojans, Etruscans, Pelasgians, Scandinavians
7, Varangians, Vikings, Swedes, Norwegians, Danes, Icelandics, other related groups).

The Japhetic people are, in general, the peoples of India and Europe (Indo-European stock), with which any demographer is familiar
 

 


Jumala laajentakoon Jaafetin, ja asukoon hän (Hän tulee asumaan) Seemin majoissa. (1.Moos.9:27)
Kartan vihdeät alueet olivat Suomalaisten heimojen aluetta kunnes Jaafetilaiset asutti Seemin majat.SUOMEN HISTORIA VANHOISTA KARTOISTA 

 

Dominant Y-DNA Haplogroups/Hallitsevat Y-DNA Haploryhmät


 

 


 


 


 

SEMITIC HAMITIC JAPHETHIC
See 6000 Years of Bible and World History  Katso 6000 Vuotta Raamattua ja Maailman Historiaa
Free Text Bible Timeline Online


 

 

 

 

 

http://jarmo10.org/vanhatkartat.htm

 

Free Hit Counter
Website Hit Counters