The old maps tell about the past of Finland's tribes

Vanhat kartat kertovat Suomen heimojen menneisyydestä

Alla ylläpitäjän Jarmo10: Käännös on tehty web-sivustonkääntäjän kanssa

Seuraavista linkeistä avautuu vanhoja historiallisia karttoja monien kansojen vaiheista.  Karttojen lähteenä on tämä yli sata vuotta vanha englanninkielinen kouluille suunnattu historiallinen kartasto Public Schools Historical Atlas. Julkaisupaikkoina mainitaan kannessa Lontoo, New York ja Bombay. http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/colbeck/title_page.jpg

Suomalaisissa kouluissa ja yleisessä keskustelussa ei koskaan näytetä seuraavia karttoja, jotka ajoittuvat ensimmäiselle vuosituhannelle jälkeen Kristuksen syntymän. Ensimmäinen kartta on 300-luvulta, jolloin Rooman valtakunta jakaantui läntiseen ja itäiseen osaan. Kun katsomme tämän Euroopan kartan laajaa pohjoista osaa, niin näemme, että siellä on vain yhden kansan nimi, joka peittää koko alueen aina nykyisen Norjan rannikolta kauas itään nykyisen Venäjän alueelle. Tämän kansan nimi on Finnish Tribes eli Suomen heimot! http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/colbeck/roman_empire_4_century.jpg

Noin 500 vuotta myöhemmältä ajalta on seuraava kartta vuodelta 814, jolloin Kaarle Suuri kuoli. Hän oli hallitsija, jota sekä Ranska että Saksa pitävät valtioidensa perustajana. Kartasta nähdään, kuinka eteläisen Ruotsin alueelta löytyy pieni alue, josta alkoi nykyisen Ruotsin syntyminen. Venäjää ei vielä ole, mutta slaavien asuinalue alkaa Itämeren eteläosasta kohti itää ja pohjoista. http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/colbeck/europe_814.jpg

Kartasta näkyy, kuinka Suomen heimot asuivat nykyisen Ruotsin alueella lukuun ottamatta eteläistä Ruotsia, Jäämeren rannikot olivat suomalaisten aluetta kauas itään päin ja etelässä Suomen heimojen asuinalue käsitti nykyisen Viron ja suuren osan nykyisen Latvian alueesta. Eteläinen asuinalue käsitti nykyisen Moskovan alueen. Suomen heimot ovat olleet siihen aikaan maapallon pohjoisen alueen hallitsijoita! Kartta on tarkka esim. tuon Latvian alueen suhteen, sillä läheltä Riikaa Väinäjoen (nykyisin Daugava) varrelta löytyy Ykskylän muinainen pääkaupunki, josta kertoo paikkakunnalla oleva muistopatsas. Seuraavassa pieni lisätieto Ykskylästä: http://opsti.japo.fi/capitals/ikskile/ikskile.htm

Monet historialliset seikat osoittavat vahvasti, että suomalaisista heimoista puhuttaessa on kyse itse asiassa Israelin kadonneista heimosta. Israel jakaantui 900-luvulla eKr kahdeksi kuningaskunnaksi. Pohjoinen alue käsitti kymmenen heimoa ja sen nimi oli Israelin kuningaskunta. Eteläisen alueen nimi oli Juudan kuningaskunta. 700-luvulla eKr. sen aikainen suurvalta Assyria hyökkäsi kymmenen heimon alueelle ja vei sen pakkosiirtolaisuuteen. Juudan kuningaskunta jäi yksin. Sata vuotta myöhemmin pakkosiirtolaisuuteen viety kansa oli hävinnyt alueelta Assyrian jouduttua hyökkäyksen kohteeksi. Minne kansa hävisi? Siitä antaa tietoa historiallinen Esran kirja:

”..Ja mitä tulee siihen, että näit hänen kokoavan itselleen toisen väkijoukon, joka oli rauhaa rakastava, nämä ovat ne kymmenen heimoa, jotka johdatettiin pois heidän omasta maastaan vankeuteen kuningas Hoosean päivinä, jonka assyrialaisten kuningas Salmaneser johdatti vankeuteen. Hän vei heidät joen yli ja heidät vietiin toiseen maahan. Mutta he tekivät tämän suunnitelman itselleen, että he jättäisivät kansakuntien joukon ja menevät vielä kauempaan maakuntaan, jossa ihminen ei ole milloinkaan elänyt, että edes siellä he voisivat pitää heidän asetuksensa, joita he eivät pitäneet omassa maassaan. Ja he menivät Eufrat-joen kapeiden käytävien kautta. Sillä tuohon aikaan Korkein teki merkkejä heille ja pysäytti sen joen kanavat, kunnes he olivat kulkeneet yli. Tuon maakunnan läpi oli pitkä matka kuljettavana, puolentoista vuoden matka, ja tuota maata kutsutaan nimellä Arzareth…” ( 2.Esra luvusta 13). (Huom! sana Arzareth tarkoittaa pelkästään ”toinen maa”)

Tämän kirjoituksen alussa olevista vanhoista kartoista käy ilmi, että suomalaiset heimot asuttivat yksin laajaa pohjoista aluetta aina 1000-luvun alkuun saakka. Esra kirjoitti, että he menivät alueelle, joissa ihminen ei ollut koskaan asunut. On lisäksi muistettava, että Nooan aikainen vedenpaisumus, jossa vain kahdeksan ihmistä jäi eloon maapallolle, tapahtui Raamatun ilmoituksen mukaan n. 2300 vuotta eKr. Näin ollen vedenpaisumuksen ja Israelin kadonneiden heimojen häviämisen välistä aikaa on vain vähän yli 1500 vuotta. Ihmisiä ei ollut vielä paljon. Pohjoinen, kylmä ja ihmisen selviytymisen kannalta ankara alue oli vailla ihmisasutusta.

”Jumala laajentakoon Jaafetin, ja asukoon hän (Hän tulee asumaan) Seemin majoissa” (1.Moos.9:27) Tämä jae  kertoo mielenkiintoisen asian vedenpaisumuksen jälkeisestä uudesta ajasta, joka liittyy kansojen nykyisiin asuinpaikkoihin. Seem, Haam ja Jaafet ovat ne kantaisät, joista kaikki maapallon ihmiset ja kansat polveutuvat. Tutkijoiden mukaan eurooppalaiset mukaan lukien venäläiset polveutuvat Jaafetista. Lainaus Isosta Raamatun tietosanakirjasta: ”Jaafetin jälkeläisinä pidetään indoeurooppalaisia kansoja”. Israelilaiset polveutuvat Seemistä kuten monet muut Lähi-idän alueen kansat.

Perinteinen ja samalla väärä ajatus kristillisessä kentässä lähtee siitä, että juutalaiset ovat koko Israel. Tämän mukaan hajaannuksessa asuvat juutalaiset ovat Jaafetin perillisten asuinalueilla, esim. Venäjällä. Kuitenkin edellä mainittu Mooseksen kirjan jae ilmoittaa, että asia on päinvastoin: Jaafetin jälkeläiset asuvat ”Seemin majoissa”!  Ainoastaan silloin, kun ymmärrämme sen Raamatun ilmoittaman asian, että koko Israel muodostuu kahdestatoista sukukunnasta, voimme käsittää tämän Mooseksen kirjan jakeen sanoman: Jaafetin jälkeläiset (esim. venäläiset ja ruotsalaiset) asuvat nyt niillä alueilla, jotka alun perin olivat Seemin jälkeläisten majoja eli asuinpaikkoja.

Tämän kirjoituksen alussa olevat kartat kertovat, ketkä asuttivat pohjoisen asuinalueen: He olivat suomalaisten heimoja, jotka yhdistän Israelin kansaan. Nyt näiden suomensukuisten kansojen alueella on valtaväestönä eri ihmiset kuten Raamattu jo kauan sitten ilmoitti. On sinänsä mielenkiintoista, että kartoissa käytetään nimitystä ”Suomen heimoja” (engl. Finnish tribes).  Samoin Israelin kansaa Raamattu usein ilmaisee heimojen nimillä!

Jumala on ilmoittanut Raamatun kirjoitusten mukaan kokoavansa omaisuuskansansa kansojen seasta takaisin laajenevan Israelin maaperälle.  Tämä ilmoitus koskee erityisesti pohjoista asuinaluetta ja maan äärtä. Me suomalaiset ja muut suomensukuiset kansat saamme kokea tämän ihmeellisen asian sitten kun aika on täyttynyt!

26.4.2012 Jouni Kortelainen

 jouni.e.kortelainen@gmail.com

Seuraavassa lisäys näihin historiallisiin karttoihin kiinteästi liittyvää tietoa suomalaisten menneisyydestä

Lähde: http://www.katajala.net/viikinkiaika/paikat/paikat_ita_eurooppa.html

Novgorod, jonka viikinkiajan nimi oli Holmgarð  ”Saarikaupunki” Novgorod perustettiin n. 930 Volkhov-joen rannalle, n. 2 km etelään Ryurikovo Gorodiscen linnoitussaarelta. Länsirannalle muodostui kauppiaiden ja käsityöläisten keskus ja ulkomaalaiset kauppiaat asettuivat itärannalle kuninkaallisen palatsin lähelle. Todennäköisesti Ryurikovo Gorodiscen linnoitussaari on alkuperäinen Rurikin perustaman russien valtion pääkaupunki ja sitä kutsuttiin Novgorodiksi ennen uuden Novgorodin rakentamista. Suomalaiset tunsivat kaupungin nimellä Uusilinna.

Vanhin tunnettu suomenkielinen teksti on peräisin 1200-luvulta Novgorodista. Kyseessä on tuohenkappale, johon on kirjoitettu nykykielelle käännettynä seuraava teksti: "Jumalannuoli, kymmenen on nimiäsi, nuoli, sehän oli Jumalan oma, Tuomionjumala johtaa."

Ja tähän sitten oma selitykseni viimeisestä lauseesta: Tässä kerrotaan pohjoisen Israelin Kuningaskunnan karkotuksesta pois omasta maastaan noin 715 eKr. eli noin 2730 vuotta sitten
”Kymmenen on nimiäsi” kertoo niistä kymmenestä heimosta, joista Israelin Kuningaskunta muodostui.
sehän oli Jumalan oma ” kertoo siitä että silloin kauan sitten Israelin kuningaskunta oli ollut Jumalan oma valittu kansa, mutta synnin takia oli joutunut Jumalan hylkäämäksi ja karkotuksen kohteeksi ”Tuomionjumala johtaa" kertoo siitä tietoisuudesta, että vaikka kansa on karkotuksen ja tuomioiden kohteena, niin silti sitä ei ole kokonaan hylätty vaan Jumala yhä johtaa sen vaellusta.

Tuohipalan kirjoittajalla on ollut vielä tähän aikaan lähes 1000 vuotta sitten tietoisuus suomalaisen kansan alkuperästä ja sen synkästä historiasta. Mutta samalla siitä voidaan aistia tulevaisuuden toivo, koska siinä on maininta Jumalan johdatuksesta.Tämän säilyneen tuohenpalan välityksellä saamme arvokasta tietoa juuri tähän päivään, jota elämme. Samalla se puhuttelee meitä suomalaisia siitä, mistä olemme kotoisin ja minne kerran palaamme.

Ja sitten vielä kaksi paikkaa lisää:

Viikinkiajan Bjarmaland, jonka nykyinen nimi ei ole tiedossa Bjarmit olivat suomensukuinen kansa, joka asui Bjarmiassa Karjalan pohjoispuolella ja jonka valtapiiri ulottui todennäköisesti Siperiaan saakka

Bolsoe Timerovo, jonka viikinkiajan nimi oli Timerovo Jaroslavin lähellä (Moskovan pohjoispuolella) Volga-joen rannalla ollut asutuskeskus 900-luvun lopulla. Kaupungissa asui skandinaaveja, slaaveja ja suomalaisia

Lisäys tehty 30.5.2014

 

 

 

 

Alla ylläpitäjän Jarmo10: Käännös on tehty web-sivustonkääntäjän kanssa

Translations with Website Translator

The old maps tell about the past of Finland's tribes

Old historical maps will open from the following links since the stages of many people. As a source of maps there is Public Schools Historical Atlas a historical atlas in English directed to the schools which is more than a this hundred years old. London, New York and Bombay are mentioned in the lid as publication places. http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/colbeck/title_page.jpg

At Finnish schools and in a general discussion the following maps which will be timed after to the first millenium Christ's birth are never shown. The first map is from the 300's in which case the country of Rome was divided into a western and eastern part. When we look this Europe, I will avoid a wide northern part, so we see that there is only one peoples' name which always covers the whole area far to the east from the coast of the present Norway to the area of the present Russia there. These peoples' name is Finnish Tribes, in other words Finland's tribes! http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/colbeck/roman_empire_4_century.jpg

From the time which is about 500 years later the following map is from the year 814 when Kaarle Suuri died. He was a ruler whom both France and Germany consider as a state founder. From the map it is seen on the area of how southern Sweden a small area from which the birth of the present Sweden started is found. There is no Russia yet but the slavs' residential area starts from the southern part of the Baltic Sea towards the east and north. http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/colbeck/europe_814.jpg

From the map is seen how Finland's tribes lived from the souths in the area of the present Sweden except for Sweden, the coasts of the Arctic Ocean were an area of the Finns far to the east towards and in the south the residential area of Finland's tribes comprised the present Estonia and a large part of the area of the present Latvia. The southern residential area comprised the present area of Moscow. Finland's tribes have been rulers of the northern area of the globe at that time! The map is exact for example in regard to that Latvia's area because, the Daugava (nowadays Daugava), from near Riga the ancient capital of Ykskylä about which the monument on the locality tells is found along. In the following small additional information about Ykskylä: http://opsti.japo.fi/capitals/ikskile/ikskile.htm

Many historical points show strongly that when speaking from Finnish tribes, it is Israel's a question from the tribe, in fact, of the ones which had disappeared. Israel was divided to be two kingdoms in the 900's, B.C.. The northern area comprised ten tribes and its name was Israel's kingdom. The name of the southern area was a kingdom, Juudan. B.C. superpower of that time in the 700's Assyria attacked on the area of ten tribes and took it to the compulsion migration. Juudan the kingdom alone stayed. The people that had been taken to the compulsion migration had disappeared a hundred years later from the area Assyria subjected to the attack. Where did the people disappear? Esran gives information about it, a historical book:

"..And one will come to the fact that you saw that he was collecting to himself the second crowd which was loving the peace, these are those ten tribes which were led away from their own country in the captivity king Hoosean during the days which the king of the Assyrians of which Salmaneser led in captivity. He took them over the river and they were taken to the second country. But they made this plan to themselves that they would leave the nations' group and they will go still to the further-away province in which the human being has lived never that there at least they could keep their setting which they did not keep in their own country. And they went through the narrow paths of the Eufrat river. Because at that time Korkea made signs for them and stopped the channels of its river until they had gone over. The long trip was through that province transporting, a one and a half year trip and that country are called with a name Arzareth …"( From the 2.Esra number 13). (N.B.! the word Arzareth means, "merely another country")

From the old maps at the beginning of this writing one appears that the Finnish tribes alone populated a wide northern area even up to the beginning of the 1000's. Esra wrote that they went to the area in which the human being had never lived. Furthermore, it should be borne in mind Nooan that early flood in which only eight people survived to the globe B.C. took place for about 2300 years according to the announcement of the Bible. Thus there are only little more than 1500 years of a time between the disappearing of flood's and Israel's missing tribes. There were not a lot of people yet. From the point of view of the managing of the human being northern, cold and strict area was without the human settlement.

"The God extend Jaafetin and he (he will live) live in the huts (1.Moos.9:27)", Seemin, this verse tells about the new time subsequent to the flood of the interesting matter which is connected to the peoples' present places of residence. Seem, Haam and Jaafet are those progenitors from whom all the people and people of the globe descend. Europeans according to the researchers, including the Russians descend, Jaafetista. Quotation from Iso from encyclopaedia of the Bible: "Jaafetin as descendants is kept Indo-European people". The Israelis descend, Seemistä, such as many other people of the area of the Middle East.

At the same time traditional and wrong thought in a christian field starts from the assumption that the Jews are the whole of Israel. According to this the Jews who live in the dissolution are Jaafetin in the heirs' residential areas, for example in Russia. However, the above mentioned verse of the book of Mooses informs that the matter is on the contrary: Jaafetin "the descendants live in the huts", Seemin! When we understand that matter informed by the Bible that the whole of Israel consists of twelve families, we can contain the message of the verse of the book of this Mooses only: Jaafetin the descendants (for example the Russians and Swedes) now live in those areas which originally were huts of descendants, in other words places of residence Seemin.

The maps at the beginning of this writing tell who populated northern residential area: They were tribes of the Finns which I connect to the people of Israel. Now the different people as the Bible are already a long time ago in the area of these Finnic people as a power population, it informed. It is as such interesting that in the maps a definition is used "Finland's tribes" (engl. Finnish tribes ). With the same the Bible often indicates the people of Israel with the names of tribes!

The God has informed the Bible of its collecting property peoples' peoples' seka back to expanding Israel's soil according to the writings. This announcement applies especially to the northern residential area and to brim of the country. Then when the time has become full we may experience Finnish and other Finnic people, this wonderful matter!

26.4.2012 Jouni Kortelainen

Free Hit Counter
Website Hit Counters