Uusi sivu 1

OBADJA

Vanhan testamentin lyhyin kirja Obadja sisältää avaimen lopun aikojen tapahtumien ymmärtämiseen.Obadja ja Hes.38 ja 39 kertovat yhdessä tietyistä maista.Se voidaan liittää myös Psalmiin 83. Obadja puhuu ajasta jolloin Israel on jo valtio.Hän puhuu Herran päivästä.Joka tulee juuri ennen Jeesuksen toista tulemista.Jumala asettaa koko Israelin takaisin sen omaan maahansa.Kaikki kansat käyvät sitä vastaan.Se on hyvin lähellä.Hän puhuu tulesta ja liekistä, joka polttaa ja kuluttaa.Sota syttyy Josefin ja Jaakobin heimon ja Eesaun heimon,palestiinalaisten,välillä.Ei kukaan palestiinalaisista pääse pakoon,koska he ovat yrittaneet tuhota Israelin ja pyyhkiä sen maan ja kansalaiset maan piiristä.Obadjassa puhutaan Israelin ja palestiinanalaisten sodasta. Obadja kuvaa Israelia tuleksi ja liekiksi.Palestiinalaisia se kuvaa oljiksi.Ei ole pakoon päässeitä. Obadja mainitsee Alankomaan.Se tarkoittaa Gazaa.Nykyihmiselle nimet kuten Alankomaa,eivät merkitse yhtään mitään.Se merkitsee nykypäivän Gazaa.Gilead sijaitsee itärannalla.Se tarkoittaa Jordaniaa.Obadja sanoo, että Gilead tulee osaksi Israelia. Obadja puhuu Efraimista ja Samariasta.Ne tarkoittavat läsirantaa,Israelin vuoristoa.Se mitä länsirannalle tapahtuu:Niin se liittyy Israeliin.Eikä siitä tule palestiinaa!!. Obadja jae15:Niin kuin sinä olet tehnyt,niin sinulle tehdään!!

SUOMI

Nyt on Suomikin ollut kovasti jakamassa Israelia.Presitentti Halonen aloitti v.2011 ja v.2012 Niinistö toisteli Halosen puheita YK:n yleiskokouksessa. Tasavallan presidentti Tarja Halonen otti voimakkaasti kantaa palestiinalaisvaltion puolesta. Halosen mukaan palestiinalaisilla on oikeus omaan itsenäiseen valtioonsa.Eikä Suomen ulkoministerikään oikein mairittelevia lisäpisteitä saavuta: Israelilaisen The Jerusalem Post -lehden verkkosivuilla Erkki Tuomiojasta: "Vihollinen numero 1"Suomen uudestaan valitusta ulkoministeristä.Meneekö suomikin jakoon!!:Niin kuin sinä olet tehnyt,niin sinulle tehdään!!. Jouko Piho Uusi Suomi lehdessä 83 profetiaa Suomen miehityksestä. Myös Ninive mainitaan Raamatussa Israelin pitkäaikaisen vihollisvaltion, Assyrian, pääkaupunkina.Herra viesti Joonan kautta Niinivelle oli: Vielä neljäkymmentä päivää, ja Niinive hävitetään.Kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle.Hän verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan.Antoi kansalle käskyn huutaa Jumalaa ja tekemään parannusta. Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä.Oi kunpa Suomi katuisi Niiniven lailla ja tekisi parannusta.Säästyisikö Suomi jaolta?.Rukoillaan päättäjienme puolesta.

SEURAKUNTA

Minun sydämmelleni on tullut ajatuksia siitä?,Samalla kun maailma pimenee ja antisemitismi kasvaa maailmalla.Jossain suuressa Suomalaisessa seurakunnassa nousee:Vanha harhaoppi nimeltä ’’korvausteologia”,jonka mukaan Jumala olisi kerta kaikkiaan hyljännyt omaisuuskansansa Israelin ja ottanut kristillisen seurakunnan sen sijasta ”uudeksi Israeliksi”.He kieltävät 10 heimon (Efraimin)olemassa olon ja asettavat itsensä Efraimin paikalle.Se seurakunta kayttää "korvausteologia-oppia" lyömä-aseena sellaisia uskovia kohtaan jotka uskovat Raamatun kahdestatoista heimosta koko totuutena. Aina kun Raamattu mainitsee sanan Israel, se tarkoittaa Israelia.Kun Raamattu mainitsee sanan Juuda,se tarkoittaa Juudan-Heimoa.Seurakunta jakaa Israelin varastamalla Efraimin osuuden.Se jakaa seurakunnan ja aiheuttaa seurakunnan kahtia jakautumisen.Niin kuin sinä olet tehnyt,niin sinulle tehdään!!. Luota Raamattuun niin kuin se on kirjoitettu.Nämä kirjoittamani asiat kertovat sen.Elämme aikojen lopussa,Jeesus tulee pian.

Talmud

 Juutalaisen Talmudin mukaan kaikki heimot löytyvät juuri ennen Jeesuksen tuloa.(Heimot siis eivät ole seurakuntalaisia vaan todellisia Israelin jälkeläisiä.)Kadonneita jotka löytyvät juuri ennen ylösottoa. Jaakobin heimo on perivä perintönsä.

 

Benjamin Turkia: Jumala ei ole hyljannyt kansaansa mp3

OBADJA 1

1. Obadjan näky. Herra, Herra sanoo Edomista näin: Me olemme kuulleet sanoman Herralta, ja sanansaattaja on lähetetty kansakuntiin: "Nouskaa, nouskaamme sotaan sitä vastaan!"

2. Katso, vähäiseksi minä teen sinut kansojen seassa, ylen halveksittu olet sinä oleva.

3. Sinun sydämesi ylpeys on pettänyt sinut, joka asut kallionrotkoissa, istut korkealla ja sanot sydämessäsi: "Kuka voi syöstä minut maahan?"

4. Vaikka tekisit pesäsi korkealle niinkuin kotka ja vaikka sen sija olisi tähtien välissä, minä syöksen sinut sieltä alas, sanoo Herra.

5. Jos varkaat tulisivat kimppuusi, jos yölliset rosvot, kuinka voisit tulla niin hävitetyksi: eivätkö he varastaisi vain sen, mitä tarvitsevat? Jos viininkorjaajat tulisivat luoksesi, eivätkö he jättäisi jälkikorjuuta?

6. Mutta kuinka onkaan Eesau läpikotaisin etsitty, hänen kätkönsä pengotut!

7. Sinut on ajettu rajalle asti, kaikki liittolaisesi ovat sinut pettäneet. Ystäväsi ovat vieneet sinusta voiton, ovat panneet taritsemasi leivän paulaksi sinun eteesi. - Ei ole hänessä taitoa.

8. Totisesti, sinä päivänä, sanoo Herra, minä lopetan viisaat Edomista ja taidon Eesaun vuorelta.

9. Ja sinun sankarisi, Teeman, kauhistuvat, niin että viimeinenkin mies häviää Eesaun vuorelta murhatöitten tähden.

10. Väkivallan tähden veljeäsi Jaakobia kohtaan peittää sinut häpeä, ja sinut hävitetään ikiajoiksi.

11. Sinä päivänä, jona sinäkin olit läsnä, päivänä, jona vieraat veivät pois hänen rikkautensa, jona muukalaiset tunkeutuivat sisään hänen porteistaan ja heittivät Jerusalemista arpaa, olit myöskin sinä niinkuin yksi heistä.

12. Mutta älä katso iloiten veljesi päivää, hänen onnettomuutensa päivää; älä ilku juutalaisia heidän turmionsa päivänä äläkä suullasi suurentele ahdistuksen päivänä.

13. Älä tunkeudu sisään minun kansani portista heidän hätäpäivänänsä. Älä katso iloiten, myös sinä, hänen onnettomuuttansa hänen hätäpäivänänsä. Älä ojenna kättäsi hänen rikkauteensa hänen hätäpäivänänsä.

14. Älä seiso tienhaarassa hävittämässä hänen pelastuneitansa. Älä luovuta hänen pakoonpäässeitänsä ahdistuksen päivänä.

15. Sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakanakansoja: Niinkuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään; kosto sinun teostasi kohtaa sinun omaa päätäsi.

16. Sillä niinkuin te olette juoneet minun pyhällä vuorellani, niin tulevat kaikki pakanakansat juomaan ainiaan: he juovat ja särpivät ja ovat, niinkuin ei heitä olisi ollutkaan.

17. Mutta Siionin vuorella saavat olla pelastuneet, ja se on oleva pyhä, ja Jaakobin heimo on perivä perintönsä.

18. Jaakobin heimo on oleva tuli ja Joosefin heimo liekki, mutta Eesaun heimo kuin olki, ja ne polttavat sen ja kuluttavat sen; eikä jää pakoonpäässyttä Eesaun heimosta. Sillä Herra on puhunut.

19. Ja he ottavat perinnöksensä Etelämaan ynnä Eesaun vuoren, Alankomaan(Gazan) ynnä filistealaiset; he ottavat perinnöksensä Efraimin maan ja Samarian maan, Benjaminin ynnä Gileadin.

20. Ja tästä väestä, israelilaisista, viedyt pakkosiirtolaiset ottavat perinnöksensä kanaanilaiset Sarpatiin asti. Ja Jerusalemin pakkosiirtolaiset, jotka ovat Sefaradissa, ottavat perinnöksensä Etelämaan kaupungit.

21. Pelastajat nousevat Siionin vuorelle tuomitsemaan Eesaun vuorta. Ja kuninkuus on oleva Herran.

 

 

 

Free Hit Counter
Website Hit Counters