Suomi – Jumalan silmissä Israelin kuningaskunta

Raamatun kirjoitukset kertovat kahdesta kuningaskunnasta, jotka tulevat yhtymään Israelin vuorilla vähän ennen Jeesuksen toista tulemusta. Syntyy yksi, yhtenäinen kansa laajenevalle Israelin maaperälle, jonka kuninkaana on itse Jeesus Kristus. Näyttää siltä, että tällä hetkellä Jumalan silmissä on olemassa kaksi Hänelle läheistä kuningaskuntaa maan päällä. Toinen on Juudan kuningaskunta ja se toinen on Israelin kuningaskunta. Kumpaakaan emme löydä tämän päivän valtioluettelosta.

Ymmärrykseni mukaan Juudan kuningaskuntaa vastaa nykyinen Israelin valtio (joka koostuu pääasiassa kantaisä Jaakobin neljännen pojan Juudan ja nuorimman pojan Benjaminin jälkeläisistä) ja näiden heimojen vielä hajaannuksissa olevista jälkeläisistä. Kukapa ei olisi kuullut puhuttavan juutalaisista!

Ja sitten on olemassa Jumalan ilmoituksen mukaan Israelin kuningaskunta, joka on ollut peitossa ihmissilmiltä yli 2700 vuotta, mutta ei suinkaan lopullisesti hävinneenä. On tullut lähelle se aika, jolloin tämä suuri ja hämmästyttävä salaisuus tulee paljastumaan ja kaikki maailman kansat tulevat sen näkemään. Ja tämä asia tulee koskettamaan meitä suomalaisia, koska niin monet tosiasiat kertovat sen puolesta, että maa nimeltä Suomi edustaa Israelin kuningaskuntaa ja niitä kantaisä Jaakobin kymmenen pojan jälkeläisiä, joiden johtajasta käytetään myös nimeä Joosef tai Efraim.

Juutalaisten (Juudan) takaisin paluusta Israeliin tiedetään kaikkialla, mutta muiden Jaakobin poikien jälkeläisten ja heistä syntyneiden kansojen takaisin paluusta Israeliin ei ymmärretä juuri lainkaan. Kuitenkin vanhan testamentin kirjoitukset puhuvat kymmenissä eri kohdissa tästä jälkimmäisestä asiasta. Vanha testamentti jää isolta osalta ymmärtämättä ja vaikeaselkoiseksi, jos emme pysty erottamaan kirjoituksista Juudan sukukuntaa ja muita sukukuntia (yhteisenä nimenä voi olla Efraim, Joosef, Israel tai Jaakob) toisistaan.

Ilman Raamatun tutkimista emme voi ymmärtää edellä mainittuja asioita ja väittämiä. Niinpä tulee avata vanhan testamentin kirjoitukset, joiden tutkiminen ja opetus on valitettavan vähäistä seurakunnissa riippumatta siitä, mikä on seurakunnan nimi.

Kuningaskuntien yhdentyminen yhdeksi kansaksi

Hesekiel kirjoittaa:

15 Ja minulle tuli tämä Herran sana:

16 "Sinä, ihmislapsi, ota puusauva ja kirjoita siihen: 'Juudalle ja häneen liittyneille israelilaisille'. Ota sitten toinen puusauva ja kirjoita siihen: 'Joosefille; Efraimin ja kaiken häneen liittyneen Israelin heimon sauva'.

17 Ja pane ne lähekkäin, pääksytysten, niin että ne tulevat yhdeksi sinun kädessäsi.

18 Kun sitten kansasi lapset sanovat sinulle näin: 'Etkö selitä meille, mitä sinä tällä tarkoitat?'

19 niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan Joosefin sauvan, joka on Efraimin kädessä, ja häneen liittyneet Israelin sukukunnat, ja minä asetan ne yhteen Juudan sauvan kanssa ja teen niistä yhden sauvan, niin että ne tulevat yhdeksi minun kädessäni.

20 Ja kun sauvat, joihin olet kirjoittanut, ovat sinun kädessäsi, heidän silmäinsä edessä,

21 niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan israelilaiset pois pakanakansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet, kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa. 2

22 Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaantuneina kahdeksi valtakunnaksi. (Hesekiel 37:15-22)

Näissä em. jakeissa kerrotaan tämä pian toteutuva yhdentyminen Israelin vuorilla. Tästä viimeisestä jakeesta vuoden 1933/38 käännöksessä emme löydä asian tärkeää yksityiskohtaa. Siinä kerrotaan kahdesta valtakunnasta, kun olisi pitänyt kirjoittaa kahdesta kuningaskunnasta, kuten on oikein esim. seuraavissa käännöksissä:

22 And I will make them one nation in the land upon the mountains of Israel; and one king shall be king to them all: and they shall be no more two nations, neither shall they be divided into two kingdoms any more at all (engl. King James)

22 und will ein Volk aus ihnen machen im Lande auf den Bergen Israels, und sie sollen allesamt einen König haben und sollen nicht mehr zwei Völker noch in zwei Königreiche zerteilt sein; (saksalainen Luthetbibel 1912)

Kirjoitusten mukaan nämä kaksi kansaa - kuningaskuntia molemmat Jumalan silmissä - tulevat yhtymään yhdeksi kansaksi. Milloin tämä tapahtuu ja mistä he tulevat? Tutkitaan kirjoituksia.

Ilmoitettuja aikoja

Ajasta kertoo Hesekielin kirjan neljäs luku yhdistettynä Mooseksen kolmannen kirjan 26. lukuun. Hesekielin tuli maata kyljellään 390 vrk Israelin heimon (ne kymmenen heimoa) syntien takia. Nämä vuorokaudet vastasivat vuosia. Mooses oli jo aiemmin omana elinaikanaan varoittanut kansaa siitä, mitä tapahtuisi, jos kansa hylkäisi Jumalan kanssa tekemänsä liiton. Rangaistus määrättäisiin seitsenkertaiseksi.

4 Ja sinä pane maata vasemmalle kyljellesi ja aseta sitä painamaan Israelin heimon syntivelka. Yhtä monta päivää, kuin sinä makaat sillä, on sinun kannettava heidän syntivelkaansa.

5 Ja minä panen sinulle saman luvun päiviä, kuin on heidän syntivelkansa vuosia: kolmesataa yhdeksänkymmentä päivää; niin sinun on kannettava Israelin heimon syntivelkaa. (Hesekiel 4:4-5)

18 Jos ette sittenkään kuule minua, niin minä vielä kuritan teitä seitsenkertaisesti teidän syntienne tähden

21 Ja jos te sittenkin käytte minua vastaan ettekä tahdo kuulla minua, niin minä lyön teitä vielä seitsenkertaisesti, teidän syntienne mukaan.

24 niin minäkin käyn teitä vastaan ja lyön teitä seitsenkertaisesti teidän syntienne tähden.

28 niin minäkin kiivastuksessani käyn teitä vastaan ja kuritan teitä seitsenkertaisesti teidän syntienne tähden (3.Moos.26:18,21,24,28)

Kun tämä rangaistusaika 390 vuotta kerrotaan seitsemällä, saadaan yhteensä 2730 vuotta. Tämä oli Jumalan antama rangaistus tottelemattomalle pohjoiselle Israelin kuningaskunnalle (niille 10 heimolle), jonka rangaistus alkoi silloin, kun Assurian kuningas vei kansan pois maahansa. Eteläinen Juudan kuningaskunta jäi vielä tässä vaiheessa yksin omalle alueelleen. Israelin kuningaskunnan, jonka pääkaupunki oli Samaria, pakkosiirrosta kertoo 2.Kuningasten kirja luku 17

1 Juudan kuninkaan Aahaan kahdentenatoista hallitusvuotena tuli Hoosea, Eelan poika, Israelin kuninkaaksi Samariaan, ja hän hallitsi yhdeksän vuotta. 3

3 Hänen kimppuunsa hyökkäsi Salmaneser, Assurin kuningas; ja Hoosea tuli hänen palvelijakseen ja maksoi hänelle veroa.

5 Ja Assurin kuningas hyökkäsi koko maan kimppuun ja meni Samariaan ja piiritti sitä kolme vuotta.

6 Hoosean yhdeksäntenä hallitusvuotena Assurin kuningas valloitti Samarian ja vei Israelin pakkosiirtolaisuuteen Assuriin ja asetti heidät asumaan Halahiin ja Haaborin, Goosanin joen, rannoille sekä Meedian kaupunkeihin.

7 Näin tapahtui, koska israelilaiset olivat tehneet syntiä Herraa, Jumalaansa, vastaan, joka oli johdattanut heidät Egyptin maasta, pois faraon, Egyptin kuninkaan, käsistä, ja koska he olivat peljänneet muita jumalia.

18 Niin Herra vihastui suuresti Israeliin ja poisti heidät kasvojensa edestä, niin ettei muuta jäänyt jäljelle kuin Juudan sukukunta yksin.

23 Ja niin Herra viimein poisti Israelin kasvojensa edestä, niinkuin hän oli puhunut kaikkien palvelijainsa, profeettain, kautta. Ja Israel vietiin pois maastansa pakkosiirtolaisuuteen Assuriin, jossa he ovat tänäkin päivänä. (2.Kun.17:1,3,5,7,18,23)

Historiatietojen mukaan pakkosiirto tapahtui vuonna 722 vuotta eKr. Assyrialainen teksti kertoo, miten kuningas Sargon II valloitti Samarian kaupungin: "…minä taistelin heitä vastaan suurien jumalien, herrojeni voimalla. Laskin sotasaaliiksi 27 280 ihmistä, yhdessä heidän vaunujensa ja jumaliensa kanssa, joihin he luottivat…Asutin loput heistä Assyrian keskuuteen."

Sata vuotta myöhemmin tätä kansaa ei enää löytynyt Assyriasta, joka oli menettänyt valtansa jouduttuaan hyökkäyksen kohteeksi. Israelin kansa oli käyttänyt tilaisuuden hyväkseen lähtemällä pohjoiseen, jossa he ovat tälläkin hetkellä tietämättä alkuperäänsä. Tästä muutosta kertoo ainoastaan historiallinen 2.Esran kirja:

"..Ja mitä tulee siihen, että näit hänen kokoavan itselleen toisen väkijoukon, joka oli rauhaa rakastava, nämä ovat ne kymmenen heimoa, jotka johdatettiin pois heidän omasta maastaan vankeuteen kuningas Hoosean päivinä, jonka assyrialaisten kuningas Salmaneser johdatti vankeuteen. Hän vei heidät joen yli ja heidät vietiin toiseen maahan. Mutta he tekivät tämän suunnitelman itselleen, että he jättäisivät kansakuntien joukon ja menevät vielä kauempaan maakuntaan, jossa ihminen ei ole milloinkaan elänyt, että edes siellä he voisivat pitää heidän asetuksensa, joita he eivät pitäneet omassa maassaan. Ja he menivät Eufrat-joen kapeiden käytävien kautta. Sillä tuohon aikaan Korkein teki merkkejä heille ja pysäytti sen joen kanavat, kunnes he olivat kulkeneet yli. Tuon maakunnan läpi oli pitkä matka kuljettavana, puolentoista vuoden matka, ja tuota maata kutsutaan nimellä Arzareth…" ( 2.Esra luvusta 13). (Huom! sana Arzareth tarkoittaa pelkästään "toinen maa")

Israelin kuningaskunnalle määrätty rangaistusaika oli siis 2730 vuotta. Kun tämän vuosimäärän laskemme pakkosiirtolaisuuden alkamisesta, päädymme noin vuoteen 2008. Petteri Haipolan erinomaisilta sivuilta

http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/raamattu/kun.htm#assy

löysin (sattumalta!) mielenkiintoisen vaihtoehtoisen tutkielman, joka perustuu Raamatun ilmoittamiin aikoihin. Kirjoitusten mukaan Hoosean seitsemäs vuosi kuninkaana on ollut 718 eKr. ja siitä kolme vuotta eteenpäin on 715 eKr., jolloin tapahtui pakkosiirtolaisuus. Tämän mukaan vuosi 2015 olisi rangaistusajan päättymisen vuosi. Lisäksi on huomattava, ettemme tiedä tarkalleen Jeesuksen syntymäaikaa, todennäköisesti se tapahtui muutamia vuosia ennen ajanlaskumme alkua. Ja näin laskettuna tulemme rangaistuksen suhteen aivan tarkalleen näihin päiviin, joita nyt elämme. 4

Ja tästä teen sen johtopäätöksen, että olemme tulleet sellaisen ajan kynnykselle, jolloin kaikkien Jaakobista lähteneiden sukukuntien palautuminen takaisin laajenevalle Israelin maa-alueelle alkaa ja samalla Kristuksen palaaminen kuninkaaksi on aivan silmiemme edessä.

Myös toinen aikailmoitus liittyen tähän asiaan löytyy kirjoituksista. Profeetta Hoosea eli ja kirjoitti muutamia vuosikymmeniä ennen Israelin kuningaskunnan (Efraimin) edellä kuvattua pakkosiirtoa. Hoosea profetoi Efraimia kohtaavasta rangaistuksesta ja myös tulevasta takaisin palaamisesta lähtöpaikkaansa. Löysin seuraavan mielenkiintoisen aikailmoituksen, joka näyttää koskevan maatamme Suomea:

1 Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät.

2 Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä. (huom! "hän meidät herättää" on ilmaistu monissa käännöksissä "hän nostaa meidät ylös")

3 Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra: hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan. (Hoosea 6:1-3)

Avun tämän ymmärtämiseen löydämme Pietarin kirjoituksesta: "Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä".(2.Piet.3:8)

Hoosea kirjoitti n.750 vuotta eKr tämän "eläviksi kahden päivän kuluttua". Kaksi päivää eli 2000 vuotta, tämä aika pitää lisätä kirjoitusajankohtaan. Silloin tulemme 1200-luvulle. Mitä uutta syntyi historian kirjoihin tällä vuosisadalla? Tietosanakirjan mukaan Suomen historia alkaa varsinaisesti vasta 1200-luvulta, sillä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta tältä vuosisadalta ovat peräisin vanhimmat säilyneet Suomen aluetta koskevat asiakirjat. Eli tällä vuosisadalla tuli maa nimeltä Suomi kirjoihin ja samalla muun maailman tietoisuuteen. Suomi tuli eläväksi muiden kansojen silmissä kirjojen välityksellä!

Ja nyt elämme tätä kolmannen päivän loppuosaa eli kolmas vuosituhat karkotuksesta on täyttymässä. Jakeen 2 mukaan ennen kolmannen päivän täyttymistä elämme Kristuksen edessä luvatussa omassa kotimaassa! Ja heti perään seuraavassa jakeessa on kehotus pyrkiä oppia tuntemaan Herra (jae 3). Se on hyvä ohje meille kaikille jokaista päivää varten.

Jaakobin ja Mooseksen suuret siunaukset kahdelle heimolle

Ennen kuolemaansa Jaakob kutsui luoksensa jokaisen poikansa. Tästä kertoo 1. Moos. luku 49:

"Kokoontukaa, niin minä ilmoitan teille, mitä teille päivien lopulla tapahtuu (1.Moos.49:1).

Juuda sai suuren siunauksen, mutta kaikista suurimman siunauksen ja lupauksen sai Joosef. Vuosisatoja myöhemmin myös Mooses siunasi sukukunnat (5.Moos. luku 33).

Juuda sai kuulla seuraavat sanat isältään Jaakobilta:

8 Juuda, sinua sinun veljesi ylistävät; sinun kätesi on vihollistesi niskassa, sinua kumartavat isäsi pojat.

9 Juuda on nuori leijona; saaliilta olet, poikani, noussut. Hän on asettunut makaamaan, hän lepää kuin leijona, kuin naarasleijona-kuka uskaltaa häntä häiritä?

10 Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat (1.Moos.49:8-10) 5

Mooses siunasi Juudan sukukunnan sanomalla: "Kuule, Herra, Juudan huuto ja tuo hänet kansansa luo. Hän sen puolesta käsillänsä taisteli; ole sinä apuna hänen vihollisiansa vastaan." (1.Moos.33:7)

Kuinka hyvin nämä sanat ovatkaan toteutuneet tämän päivän Israelissa! Juudan kansaa on tullut riittävän paljon takaisin niin, että on syntynyt uusi Israelin valtio v.1948. Juutalaiset ovat joutuneet taistelemaan oman olemassaolonsa puolesta. On näyttöä siitä, että Herra on kuullut juutalaisten huudon, kuten tuossa Mooseksen siunauksessa pyydetään. Vaatii myös uskallusta asettua Israelia vastaan, siksi monet sen entisistä vastustajista ovat sopineet rauhan. Samoin maallinen hallintavalta pysyy juutalaisten käsissä Israelin valtion osalta kuten Jaakobin siunaus lupaa.

Joosefille luvattiin vielä paljon enemmän. Tästä kertoi Jaakob, kun hän siunasi toiseksi nuorimman poikansa. Samankaltainen oli myös Mooseksen siunaus Joosefin sukukunnalle (katso 5.Moos.33:13-17). On tärkeää muistaa, että kyse on Joosefin sukukunnasta myös silloin, kun puhutaan Efraimista tai Manassesta, nämähän olivat Joosefin poikien nimet. Joosef (Efraim) on Jumalan suunnitelmissa kaikkien muiden sukukuntien yläpuolella. Se on todellinen valittu kansa!

Se on erotettu muista aivan samalla tavalla kuin Joosef oli erillään muista veljeksistä Egyptissä. Ja mikä tärkeintä, ainoastaan hänen kauttansa sukulaiset pystyivät jäämään eloon. Seuraavassa Jaakobin siunaus Joosefille:

22 Joosef on nuori hedelmäpuu, nuori hedelmäpuu lähteen reunalla; sen oksat ulottuvat yli muurin.

23 Jousimiehet hätyyttävät häntä, ampuvat ja ahdistavat häntä.

24 Mutta hänen jousensa pysyy lujana, ja hänen käsivartensa ovat notkeat Jaakobin Väkevän avulla, kaitsijan, Israelin kallion,

25 isäsi Jumalan, avulla, joka sinua auttakoon, Kaikkivaltiaan avulla, joka sinua siunatkoon, antakoon siunauksia taivaasta ylhäältä, siunauksia syvyydestä alhaalta, siunauksia nisistä ja kohdusta.

26 Sinun isäsi siunaukset kohoavat yli minun vanhempaini siunausten, yli ikuisten kukkulain ihanuuden. Ne laskeutukoot Joosefin pään päälle, veljiensä ruhtinaan päälaelle. (1.Moos.49:22-26)

Nämä jakeet ovat sykähdyttäviä. Näen näissä sanoissa puhuttavan Suomesta, muistan vielä sen viime kevään (2010) päivän, kun havahduin näihin sanoihin, aiemmin ne eivät olleet merkinneet sen kummempaa. Selitän näin:

Nuori hedelmäpuu kuvaa nuorta maata/valtiota, joka on ollut hedelmällinen kristinuskon levittämisessä monin eri tavoin eri puolille maailmaa. Suomalaisten kautta sana Kristuksesta on saavuttanut suuren määrän eri kansoja ja saavuttaa yhä edelleen. Kun otamme huomioon kansamme vähäisen väkimäärän, niin tulokset ovat olleet ainutlaatuisia. Lähteen reuna kuvaa maamme sijaintia Suomenlahden ja Pohjanlahden rannalla. Muurin yli ulottuvat oksat ilmaisevat sukulaisuutemme rajantakaisiin moniin kansoihin Venäjällä (karjalaiset, komit, marit, mordvat, udmurtit, nenetsit, hantit, mansit jne.) ja muuri on tämä maittemme välinen raja. Jousimiehet kuvaavat vihollisiamme, jotka ovat tuottaneet monenlaista murhetta, sotaa ja ahdistusta vuosisatojen aikana suomalaisille sekä Ruotsin että Venäjän toimesta. Suomen historia 1200-luvulta lähtien kertoo näistä runsain määrin esimerkkejä. On helppo yhtyä jakeiden 24 ja 25 sanomaan siitä, että ilman Jumalan yliluonnollista siunausta ja apua maatamme ei enää olisi olemassa. Jumala on suunnitellut tulevaisuuden niin, että Joosefin heimo saa suurimmat siunaukset (jae 26) ja se on myös koko Jumalan omaisuuskansan johtoheimo. Samalla Kaikkivaltias käyttää sitä suunnitelmiensa toteuttajana. 6

Missä ne ovat?

Missä nämä vielä kadoksissa olevat Jaakobin pojista polveutuneet kansat ovat tällä hetkellä? Kirjoitusten mukaan heitä on jokaisella ilmansuunnalla. Kuitenkin kaksi sanaa toistuu useasti, kun puhutaan paluusta Israeliin. Nämä sanat ovat pohjoinen ja maan ääri. Otamme tähän muutaman esimerkin:

11 Ja Herra sanoi minulle: "Luopiovaimo Israel on osoittautunut vanhurskaammaksi kuin Juuda, tuo uskoton.

12 Mene ja julista nämä sanat pohjoiseen päin ja sano: Palaja, sinä luopiovaimo Israel, sanoo Herra; minä en enää synkistä teille kasvojani, sillä minä olen armollinen, sanoo Herra, enkä pidä vihaa iankaikkisesti. (Jer.3:11-12)

Tässä kerrotaan ilmansuunnan lisäksi se merkittävä tieto, että kadonneen kymmenen heimon jälkeläisiä on tullut Kristukseen uskoviksi paljon enemmän kuin mitä on tapahtunut juutalaisten osalta. Kristukseen uskovia juutalaisia on vain vähäinen määrä tällä hetkellä.

18.Niinä päivinä on Juudan heimo kulkeva Israelin heimon kanssa, ja he tulevat yhdessä pohjoisesta maasta siihen maahan, jonka minä annoin teidän isillenne perinnöksi. (Jer.3:18)

18 På den tiden skall Juda hus gå till Israels hus, och tillsammans skola de komma från nordlandet in i det land som jag gav edra fäder till arvedel. (Jer.3:18 Svenska Bibeln 1907)

Edellä olevassa jakeessa on pohjoisen lisäksi hyvin merkittävä lisätieto, mikä ei ilmene suomalaisesta 1933/38 käännöksestä, mutta mikä on käännetty oikein esim. ruotsalaiseen Raamattuun. Tämän ilmoituksen mukaan juutalaiset tulevat Israelin heimon luokse, josta he sitten yhdessä lähtevät etelää kohti. Missä maassa on tunnetusti paljon juutalaisia? Se maa on Venäjä. Jo nyt Venäjän juutalaiset tietävät, että Suomi on se maa, jossa heidät otettaisiin tarvittaessa vastaan. Jeremian kirjoitukselle tulee luonteva selitys, kun ymmärrämme, että me täällä Suomessa olemme edellä Jaakobin siunauksessa kuvattu Joosef/Efraim. Biblia 1776 on kääntänyt oikein: "Siihen aikaan pitää Juudan huoneen menemän Israelin huoneen tykö, ja pitää ynnä tuleman pohjan puoliselta maalta siihen maahan, jonka minä olen antanut teidän isillenne perinnöksi."

Huomaa ja muista aina tämä tärkeä viesti tuosta jakeesta: HE LÄHTEVÄT YHDESSÄ!!

14. Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta',

15. vaan: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut'. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. (Jer.16:14–15)

7 Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta',

8 vaan: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut'. Ja niin he saavat asua omassa maassansa." (Jer.23:7-8)

8 Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä: suurena joukkona he palajavat tänne. 7

9 Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni.(Jer.31:8-9)

Näissä Jeremian kirjoituksissa toistuu moneen kertaan sana pohjoinen ja lisäksi on muistettava jakeessa 9 ilmenevä Efraimin (Joosefin) erityisasema Jumalan suunnitelmissa

Myös profeetta Sakarja kertoo tästä suuresta paluusta. (Lue Sakarjan kirjan toinen luku!).

6 Voi, voi, paetkaa pohjoisesta maasta, sanoo Herra! Sillä minä olen hajottanut teidät neljään taivaan tuuleen, sanoo Herra.

7 Voi, Siion, pelastaudu, sinä, joka asut tytär Baabelin luona! (Sak.2:6-7)

Jälleen ilmoitetaan pohjoinen maa, josta tulee lähteä pois (jae 6). Jälkimmäisen jakeen ymmärrän niin, että siinä puhutaan Yhdysvalloissa oleville juutalaisille ja ehkä myös muille siellä asuville Israelin lasten jälkeläisille, onhan siellä esim. suomalaissiirtolaisten perillisiä melkoinen määrä. (Huom! Sana Baabel Raamatun ilmoituksissa tarkoittaa joko nykyistä Irakin aluetta tai Yhdysvaltoja, itse sanana Baabel tarkoittaa sekoitusta ja Yhdysvallat on ainoa kansa, joka on syntynyt eri kansoista, kansojen sekoitus)

Israelin heimolle ja Juudan heimolle yhteinen johtaja

Aiemmin tuli esille (Jer.3:18), että Juudan heimo tulee pohjoisessa maassa Israelin heimon luokse ja yhdessä he lähtevät kohti Israelia. Yhteisestä kohtaamisesta löytyy myös toinen kirjoitus, jossa kerrotaan yhteisen johtajan valitsemisesta.

11 Ja Juudan miehet ja Israelin miehet kokoontuvat yhteen ja asettavat itsellensä yhteisen pään; ja he lähtevät sotaan siitä maasta, sillä suuri on Jisreelin päivä. (Hoosea 1:11)

Tässä 1933/38 käännöksessä jostain syystä puhutaan sotaan lähdöstä, vaikka muut käännökset puhuvat maasta vetäytymisestä tai maasta lähtemisestä kuten seuraavissa:

11 Then shall the children of Judah and the children of Israel be gathered together, and appoint themselves one head, and they shall come up out of the land: for great shall be the day of Jezreel. (engl. King James)

11 Och Juda barn och Israels barn skola samla sig tillhopa, och skola sätta över sig ett gemensamt huvud, och skola draga upp ur landet; ty stor skall Jisreels dag vara. (Svenska Bibeln 1917)

11 Silloin Juuda ja Israel kokoontuvat yhteen. He asettavat itselleen yhteisen johtajan ja leviävät yli koko maan. Totisesti, suuri on oleva Jisreelin päivä, Jumalan kylvön päivä! (Raamattu 1992)

Näistä ilmenee, että yhdistyvän omaisuuskansan heimot valitsevat itselleen yhteisen johtajan. Kuten Mooses oli johtaja Israelin kansan lähtiessä pois Egyptistä, niin samoin tällä toisella ja paljon suuremmalla joukolla on oleva johtaja. Jakeen lopussa oleva sana Jisreel tarkoittaa Jumalan kylvön päivää. Nimeä Jisreel käytetään myös uudistuneesta Israelista.

(Huom! Voi olla myös niin, jopa todennäköistä, että tuo yhteinen johtaja valitaan vasta Israelin maaperällä, Israelin vuorilla, sen jälkeen kun kansat ovat sinne saapuneet. Liittyykö tämä valinta kansan hajaantumiseen laajenevan Israelin alueelle? Mainittu Jumalan kylvö voisi viitata tähän.) 8

Syntien tunnustaminen ja katuminen ennen muuttoa

Suurta muuttoa pohjoisesta Israelin maaperälle edeltää kansan kääntyminen Kristuksen puoleen ja syntien tunnustaminen. Ensimmäisenä tästä kertoo Mooses, joka näissä seuraavissa jakeissa ilmaisee tiiviisti heimojen katoamisen, kansaa kohtaavat kovat rangaistukset, kääntymisen Kristuksen puoleen ja syntien tunnustamiset. Vasta tämän jälkeen koko Jumalan omaisuuskansan muutto Israeliin on mahdollista.

38 Ja te häviätte kansojen sekaan, ja vihollistenne maa nielee teidät.

39 Ja ne teistä, jotka jäävät jäljelle, riutuvat teidän vihollistenne maassa syntivelkansa tähden; ja myös isiensä syntivelan tähden he riutuvat niinkuin nekin.

40 Silloin he tunnustavat syntivelkansa ja isiensä syntivelan, sen että ovat olleet minulle uskottomat ja käyneet minua vastaan,

41 jonka tähden minäkin kävin heitä vastaan ja vein heidät heidän vihollistensa maahan. Silloin heidän ympärileikkaamaton sydämensä nöyrtyy, ja silloin he sovittavat syntivelkansa.

42 Ja silloin minä muistan liittoni Jaakobin kanssa ja muistan liittoni Iisakin kanssa ja liittoni Aabrahamin kanssa, ja minä muistan myös maan. (3.Moos.26:38-42)

Myös Jeremia kertoo, että ensin on käännyttävä Herran puoleen:

13 Ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut Herrasta, Jumalastasi, ja juossut sinne ja tänne vieraitten jumalain tykö, kaikkien viheriäin puitten alle, ettekä ole kuulleet minun ääntäni, sanoo Herra.

14 Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, sanoo Herra, sillä minä olen ottanut teidät omikseni, ja minä noudan teidät, yhden ainoankin kaupungista ja kaksi sukukunnasta, ja tuon teidät Siioniin. (Jer.3:13-14)

Ahdistukset ja pelko ennen muuttoa

Vaikeat ajat tulevat ennen kuin mennään Israeliin. Kansa joutuu kohtaamaan ahdistukset. Kukapa kotisijoiltaan lähtisi pois, jos ympäristössä on kaikki hyvin ja moninainen yltäkylläisyys! Jos tiedostamme tällaisen vaikeuksia tuovan tulevaisuuden, niin eikö silloin kristittyjen olisi syytä alkaa etsiä Herran kasvoja ihan tosissaan eikä vaan muodon vuoksi? Muistakaamme, että Hän on Ihmeellinen neuvonantaja (Jes.9:6). Hoosea kertoo ahdistuksesta ja siitä, mitä Herra odottaa:

15 Sitten palaan takaisin paikalleni ja odotan, kunnes he katuvat ja etsivät minun kasvojani. Ahdistuksessaan he etsivät minua ja sanovat:

1 "Tulkaa, palatkaamme Herran luo! Hän on raadellut, mutta hän myös parantaa, hän on lyönyt, mutta hän myös sitoo haavat (Hoosea 5:15-6:1 Raamattu1992). Huom! vuoden 1933/38 käännöksessä jae 15 on käännetty väärin.

Ahdistukseen liittyy olennaisesti pelko. Jeremian kirjoituksista saa käsityksen, että kansa on pelon vallassa. Jumala on halunnut rohkaista meitä siitä jo etukäteen oman ilmoituksensa kautta:

3 Sillä katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon, sanoo Herra, ja palautan heidät maahan, jonka olen antanut heidän isillensä, ja he saavat periä sen."

4 Ja nämä ovat ne sanat, jotka Herra on puhunut Israelista ja Juudasta.

5 Näin sanoo Herra: "Pelon huudon me kuulemme: on hirmu, ei rauha!

7 Voi! Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä. 9

10 Mutta sinä, minun palvelijani Jaakob, älä pelkää, sanoo Herra, älä säiky, Israel. Sillä katso, minä pelastan sinut kaukaisesta maasta, sinun jälkeläisesi heidän vankeutensa maasta. Ja Jaakob on palajava, elävä rauhassa ja turvassa, kenenkään peljättämättä.

11 Sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra, ja pelastan sinut. Minä teen lopun kaikista kansoista, joiden sekaan minä olen sinut hajottanut; ainoastaan sinusta minä en loppua tee: minä kuritan sinua kohtuudella, mutta rankaisematta minä en sinua jätä. (Jer.30:3-5,7,10-11)

27.Mutta sinä, minun palvelijani Jaakob, älä pelkää, älä säiky, Israel. Sillä katso, minä pelastan sinut kaukaisesta maasta, sinun jälkeläisesi heidän vankeutensa maasta. Ja Jaakob on palajava, elävä rauhassa ja turvassa, kenenkään peljättämättä.

28 Sinä, minun palvelijani Jaakob, älä pelkää, sanoo Herra, sillä minä olen sinun kanssasi. Minä teen lopun kaikista kansoista, joiden sekaan minä olen sinut karkoittanut; mutta sinusta minä en loppua tee: minä kuritan sinua kohtuudella, mutta rankaisematta minä en sinua jätä." (Jer.46:27-28)

Näissä edellisissä jakeissa tulee esiin myös maailman eri kansoja kohtaavat tuomiot ennen Jeesuksen toista tulemusta. Useassa kirjoituksessa Raamatussa ilmoitetaan, että ne kansat, joiden joukossa Israelin heimoista syntyneet jälkeläiset ovat asuneet, joutuvat tuomittaviksi. Iso syy lienee se, että jokainen kansanosa, mikä on ollut israelilaista alkuperää (jopa tietämättä itse siitä), on joutunut aina poikkeuksetta syrjinnän, alistamisen, vainon ja jopa hävityksen kohteeksi asuinalueillaan. Suomen historia ei tee tässä asiassa poikkeusta puhumattakaan rajan takaisista sukulaiskansoistamme.

Muutto käy kansojen erämaan kautta

Hesekielin kirjoituksista ilmenee, että menomatkalla kohti Israelia on olemassa jossakin paikka, kansojen erämaa, jossa matkalaiset ja heidän tarkoitusperänsä punnitaan. Kapinoivat ihmiset eivät pääse Israelin maaperälle. He ovat jättäneet entisen kotimaansa muiden matkaajien mukana, mutta jäävät matkan varrelle uskottomuutensa takia. Itsekeskeinen muotojumalisuus ei enää oikeuta matkan jatkumiseen, sillä Jumala näkee totuuden henkilökohtaisella tasolla. Tämä koetus tulee olemaan karmaiseva hetki kaikille epäpyhille.

34 Ja minä vien teidät pois kansojen seasta ja kokoan teidät maista, joihin olitte hajotetut, väkevällä kädellä, ojennetulla käsivarrella ja vuodatetulla vihalla.

35 Ja minä tuon teidät kansojen erämaahan, ja siellä minä käyn oikeutta teidän kanssanne kasvoista kasvoihin.

36 Niinkuin minä kävin oikeutta isienne kanssa Egyptinmaan erämaassa, niin minä käyn oikeutta teidän kanssanne, sanoo Herra, Herra.

37 Minä panen teidät kulkemaan sauvan alitse ja saatan teidät liiton siteeseen.

38 Ja minä erotan teistä ne, jotka kapinoivat minua vastaan ja luopuvat minusta: muukalaisuutensa maasta minä vien heidät pois, mutta Israelin maahan he eivät tule; ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. (Hesekiel 20:34-38)

Ja tämän erämaapysähdyksen ja liiton uusimisen jälkeen alkaa Jumalan valitulle kansalle valoisa tulevaisuus. Liiton solmiminen merkitsee syntien lopullista poispyyhkimistä tämän kansan osalta. Tähän viittasi Paavali, kun hän kirjoitti roomalaisille:

"Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä." (Room.11:27) 10

Seuraava Jeremian kirjoitus tuntuu sopivan edellisten Hesekielin jakeiden jatkoksi enemmän kuin hyvin:

1 "Siihen aikaan, sanoo Herra, minä olen kaikkien Israelin sukukuntien Jumala, ja he ovat minun kansani."

2 Näin sanoo Herra: "Kansa, miekalta säästynyt, löysi erämaassa armon; minä menen saattamaan sen, Israelin, rauhaan".

3 Kaukaa ilmestyy minulle Herra: "Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sentähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta.

4 Minä rakennan sinut jälleen, ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Sinä kaunistat itsesi jälleen käsirummuillasi ja lähdet iloitsevaisten karkeloon.

5 Sinä istutat jälleen viinitarhoja Samarian vuorille; ne, jotka istuttavat, saavat korjata hedelmätkin.

6 Sillä päivä on tuleva, jolloin vartijat huutavat Efraimin vuorella: 'Nouskaa, lähtekäämme Siioniin Herran, meidän Jumalamme, tykö'. (Jer.31:1-6)

Tuosta jakeen 2 sanoista "Kansa, miekalta säästynyt" herää ajatus, jonka tuon esille: Käykö niin, että ne ihmiset, jotka eivät halua vastata myönteisesti Jumalan kutsuun ja jäävät asuinsijoilleen, joutuvat kohtaamaan miekan? Jos näin on, niin onko se sitten islamin miekka vai jotain muuta?

Erämaapysähdyksen jälkeen seuraava pysähtyminen on sitten siellä päätepysäkillä eli Israelin maaperällä. Tässä vaiheessa Jerusalem jää vielä näkemättä, sillä saapumispaikka löytyy jostain Israelin vuorilta kuten Hesekiel ilmoittaa:

"Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla…" (Hesekiel 37:22)

Millaiseen aikaan muuttaminen tapahtuu?

Mitä ajankuvauksia löytyy Israeliin menemisen hetkestä? Edellä on jo käynyt ilmi, että tähän tulevaan kyseiseen aikaan kuuluu pelko ja ahdistukset. Rauha on otettu pois maan päältä. Tärkeimmän kuvauksen antaa mielestäni Jeremia luvussa 50, joka kertoo Baabelin tulevasta tuomiosta ja Jumalan omaisuuskansan samanaikaisesta palaamisesta Israeliin. Kun lukee tätä lukua, niin ei voi tulla mihinkään muuhun tulokseen kuin että siinä kuvataan Yhdysvaltojen tulevaa tuomiota. Lisäksi tämä on yhteensopiva ilmestyskirjan sanomaan, jossa kerrotaan Babylonin kukistumisesta. Lue Jeremian luku 50 kokonaisuudessaan!

1 Sana, jonka Herra puhui Baabelia vastaan, kaldealaisten maata vastaan, profeetta Jeremian kautta.

2 "Julistakaa kansojen keskuudessa ja kuuluttakaa, nostakaa lippu; kuuluttakaa, älkää salatko. Sanokaa: Baabel on valloitettu, Beel on joutunut häpeään, kauhistunut on Merodak; sen jumalankuvat ovat joutuneet häpeään, kauhistuneet ovat sen kivijumalat.

3 Sillä sen kimppuun käy kansa pohjoisesta ja tekee sen maan autioksi, niin ettei siellä asukasta ole: niin ihmiset kuin eläimet pakenevat, menevät pois.

4 Niinä päivinä ja siihen aikaan, sanoo Herra, tulevat israelilaiset yhdessä Juudan miesten kanssa; he kulkevat itkien lakkaamatta ja etsivät Herraa, Jumalaansa.

5 Siionia he kysyvät, sitä kohden ovat heidän kasvonsa käännetyt. Tulkaa! He liittyvät Herran kanssa iankaikkiseen liittoon, jota ei pidä unhotettaman. (Jer.50:1-5)

Tässä käy hyvin selvästi se aika, jolloin muutto Israeliin tapahtuu. Se toteutuu kirjaimellisesti niinä päivinä ja siihen aikaan kun Yhdysvaltain (Baabelin) tuomiot alkavat, aikana jolloin Yhdysvallat joutuu massiivisen hyökkäyksen ja valloituksen kohteeksi syntiensä tähden. 11

Tässä samassa luvussa ilmoitetaan viesti myös siellä asuvalle Jumalan omaisuuskansalle: Paetkaa!

"Paetkaa Baabelista, lähtekää pois kaldealaisten maasta, ja käykää kuin johtokauriit lauman edellä." (Jer.50:8)

Ja ainakin osa onnistuu pakenemaan:

"Kuule! Pakenevia ja pakolaisia tulee Baabelin maasta Siioniin ilmoittamaan Herran, meidän Jumalamme, kostoa, kostoa Hänen temppelinsä puolesta". (Jer.50:28)

Israelin ja Juudan jälkeläisiä ei kuitenkaan haluta päästää lähtemään pois maasta, mutta Jumalan avulla se onnistuu. Baabel sen sijaan luhistuu:

33 Näin sanoo Herra Sebaot: Sorrettuja ovat niin israelilaiset kuin Juudan miehet, ja kaikki heidän vangitsijansa pitävät heitä kiinni, he eivät tahdo päästää heitä irti.

34 Mutta heidän lunastajansa on väkevä, Herra Sebaot on hänen nimensä. Hän ajaa heidän asiansa, tuo rauhan maan päälle, mutta Baabelin asukkaille vavistuksen.

46 Huuto käy: 'Baabel on valloitettu!' ja maa vapisee, parku kuuluu kansoissa." (Jer.50:33-34,46)

144 tuhatta Jumalan palvelijaa merkitään

Ennen kuin Jumalan tuomiot maanpiirille alkavat, valitaan jokaisesta Israelin sukukunnasta 12 000 ihmistä erityiseen palvelutehtävään. Tämä on salattu asia, jonka Jumala yksin tietää. Monenlaisia kysymyksiä voi vain ajatella: Onko valinnat jo tehty? Millaiset palvelutehtävät heitä odottaa? Onko joukossa molempia sukupuolia? Ovatko kaikki aikuisia vai onko siinä lapsiakin? Kuinka paljon on suomalaisia? Onko joukossa maan povesta nousevia, jotka herätetään kuolleista? Emme vielä tiedä. Tämä valittu ihmisjoukko tulee näkemään todellisia Jumalan ihmeitä ilman määrää.

Monta kertaa olen nähnyt kirjoituksia, jossa jopa uskoviksi itseään kutsuvat väittävät, että ei kadonneita Israelin heimoja enää ole olemassa eikä niistä enää ketään löydetä. Kadonneet kymmenen heimoa ja niistä muodostuneet kansat ovat olleet kadoksissa noin sadan sukupolven ajan. Onko Kaikkivaltiaalle sata sukupolvea liian pitkä aika? Ovatko Jumalan kirjat menneet sekaisin näin lyhyessä ajassa? Ilmestyskirja kertoo näihin epäilyihin oikean vastauksen:

1 Senjälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun.

2 Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta,

3 ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan".

4 Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista:

5 Juudan sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä, Ruubenin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Gaadin sukukunnasta kaksitoista tuhatta,

6 Asserin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Naftalin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Manassen* sukukunnasta kaksitoista tuhatta, (*pitäisi olla Daan, Raamatun tutkijoilla on todiste tästä!) 12

7 Simeonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Leevin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Isaskarin sukukunnasta kaksitoista tuhatta,

8 Sebulonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Joosefin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Benjaminin sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä. (Ilm.7:1-8)

144 tuhatta ovat uskollisia Kristuksille

1 Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi.

2 Ja minä kuulin äänen taivaasta ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän, ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikäänkuin kanteleensoittajain, kun he kanteleitaan soittavat.

3 Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä; eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut maasta.

4 Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he ovat niinkuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle,

5 eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu; he ovat tahrattomat. (Ilm.14:1-5)

Vaimon pako erämaahan kolmeksi ja puoleksi vuodeksi

1 Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä.

6 Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää.

14 Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä. (Ilmestyskirja 12:1,6,14)

Mikä on tämä vaimo?

Edellä on osa Ilmestyskirjan 12. luvusta. Jakeet 6 ja 14 kertovat, että vaimo on turvassa erämaassa kolme ja puoli vuotta. Se on Antikristuksen vihan aikaa. Vaimo pelastuu täydellisesti kaikista tuomioista sillä aikaa kun maailma kokee viimeiset tuomiot ennen Jeesuksen astumista Öljymäelle. Tälle vaimon suojelulle löytyy vastine Goosenin maasta, jossa Israelin kansa oli silloin, kun faaraon johtama Egypti sai kokea monenlaiset vitsaukset. Herra käski Mooseksen puhua faaraolle seuraavat sanat:

22 Mutta minä erotan sinä päivänä Goosenin maan, jossa minun kansani asuu, ettei sinne paarmoja tule, tietääksesi, että minä olen maan Herra.

23 Näin minä panen pelastuksen erottamaan oman kansani sinun kansastasi. Huomenna on tämä ihme tapahtuva. (2.Moos.8:22-23)

Kuvaako vaimo tätä Israeliin tullutta kansaa? Kyllä, muuta selitystä en löydä tälle sanalle. Tulee muistaa, että Jumala nimitti tätä kansaa luopiovaimoksi:

6 Ja Herra sanoi …: "Oletko nähnyt, mitä tuo luopiovaimo, Israel, on tehnyt? ….(Jer.3:6)

11 Ja Herra sanoi minulle: "Luopiovaimo Israel on osoittautunut vanhurskaammaksi kuin Juuda, tuo uskoton. 13

12 Mene ja julista nämä sanat pohjoiseen päin ja sano: Palaja, sinä luopiovaimo Israel, sanoo Herra; ….(Jer.3:11-12)

20 Mutta niinkuin vaimo on uskoton puolisollensa, niin olette te, Israelin heimo, olleet uskottomat minulle, sanoo Herra. (Jer.3:20)

Näistä kirjoituksista ilmenee, että Jumala on nimennyt kadonneen Israelin kansan vaimoksensa. Se kantaa kuitenkin luopiovaimon nimeä kunnes se kääntyy Herransa puoleen. Jumala oli antanut vaimolleen erokirjan karkottaessaan sen pois Israelista:

"… olin antanut hänelle erokirjan…(Jer.3:8).

Näin tapahtui, koska kansa itse halusi eroa:

"…maa on peräti rikkonut avion luopumalla Herrasta" (Hoosea 1:2)

Muistamme, että kansa liitetään takaisin liiton yhteyteen matkan varrella kansojen erämaassa ennen Israeliin saapumista:

"Minä panen teidät kulkemaan sauvan alitse ja saatan teidät liiton siteeseen." (Hes.20:37).

Tämän jälkeen sen ei enää tarvitse kantaa luopiovaimon nimeä. Jumala puhuttelee sitä jälleen vaimoksi.

Maailman viha juutalaisia kohtaan. Juutalaisten kääntymys. Jeesuksen tulo

Onko tämä palannut kansa eli vaimo Jeesuksen tulon hetkellä eri paikassa kuin Israelin maassa asuvat nykyiset juutalaiset? Kyllä vaan, koska vaimo on suojassa jossain Israelin erämaassa. Samaan aikaan maassa asuvat juutalaiset joutuvat kohtaamaan maailman kansojen vihan ennen kuin heidän sydämensä ovat valmiit vastaanottamaan Jeesuksen. Näistä kertoo parhaiten Sakarja luvuissa 12-14. Lyhyt lainaus luvuista 14:1-2, 12:2-5 ja 12:10, 14:4

1 Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi.

2 Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. (Sak.14:1-2)

2 Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä.

3 Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.

4 Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Mutta Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni, ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella.

5 Silloin Juudan sukuruhtinaat sanovat sydämessään: "Minun väkevyyteni ovat Jerusalemin asukkaat Herrassa Sebaotissa, heidän Jumalassansa". (Sak.12:2-5)

"Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista". (Sakarja 12:10) 14

Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. (Sakarja14:4)

Juuda puhdistetaan

Muistamme edeltä, kuinka Jumala uudisti liittonsa aiemmin Israelin kanssa paluun yhteydessä (Hesekiel 20:34-38). Nyt Jeesuksen tullessa myös Juuda puhdistetaan koko maan alueella. Vain kolmasosa ihmisistä jää jäljelle:

8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.

9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani". (Sakarja 13:8-9)

Missä ylöstempaus, kenen häät?

Raamatun kirjoituksia tunteva lukija saattaa tässä vaiheessa ihmetellä, minne on unohtunut uskovien ylöstempaus, josta Paavali kertoo kirjeessään tessalonikalaisille:

14 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.

15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.

16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;

17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. (1.Tess.4:14-17)

Sakarja ja Juuda kirjoittavat, että Jeesus tulee pyhiensä kanssa:

…Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi. (Sakarja14:5)

…Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä. (Juudaksen kirje 1:14)

Nyt tulee tärkeä kysymys asian ymmärtämiseksi: Kumpi menee Karitsan häihin Jeesuksen luo, morsian vai vaimo, ennen kuin Jeesus takaisin maan päälle? Jeesukseen uskovia kuvataan morsiameksi. Häät kuuluvat morsiamelle. Vaimo ei häitä enää tarvitse, sehän on solminut liittonsa jo aiemmin ja uskoo myös Herraansa. Kuten olemme aiemmin lukeneet, Jumala nimitti omaisuuskansaansa Israelia vaimoksensa. Vaimo on jo uudistanut liittonsa Herransa kanssa ja ovat molemmat yhtä, sekä Israel että Juuda. Ja tähän samaan avioliiton yhteyteen pääsevät nyt myös kaikki Israelin heimoihin kuulumattomat kansat kaikkialta, kaikki ne ihmiset, jotka ovat tulleet Kristukseen uskoviksi. Mistään en ole löytänyt sellaista kirjoitusta, jossa elävien ylöstempaus liittyisi Israelin heimojen jälkeläisiin. Ja miksi pitäisi, he ovat jo liitossa. On huomattava, että edellä kuvattu Paavalin kirjoitus oli osoitettu pakanakristityille, sitä ei ollut lähetetty israelilaisille. Näin pystymme ymmärtämään, että Raamatun kirjoitukset eivät ole ristiriidassa keskenään! 15

Loput israelilaiset saapuvat Jeesuksen tulon jälkeen

Jeesus on saapunut, tuhannen vuoden jakso on alkanut, mutta vielä löytyy Israelin heimojen jäänteitä, jotka palaavat vasta tässä vaiheessa maahansa. Tästä kertoo Jesajan 11. luku, jossa kuvataan ensin uuden ajanjakson eläimiä (jakeet 6-8), Israelin ulkopuolisten kansojen yhteydenpitoa Jeesukseen ja Jerusalemiin (jakeet 9-10) ja sitten loppujen Israelin heimojen jäänteiden palaamista omaan maahansa (jakeet 11-12).

6 Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa.

7 Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas.

8 Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan.

9 Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren.

10 Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä.

11 Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla.

12 Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä. (Huom! Mistä kääntäjä on keksinyt sanat "miehet" ja "naiset"? Raamattu 1992 tämä jae on oikein: Hän kohottaa merkkiviirin kansoille, hän korjaa talteen Israelista pois ajetut ja kokoaa yhteen Juudasta eri tahoille hajotetut maailman neljältä kulmalta. Samoin Biblia 1776 oikein: Ja hän nostaa lipun pakanoissa, tuodaksensa Israelin pakolaiset, ja myös kootaksensa Juudan hajoitetut, neljästä maan äärestä.)

13 Silloin katoaa Efraimin kateus, ja Juudan vihat häviävät. Efraim ei kadehdi Juudaa, eikä Juuda vihaa Efraimia. (Jesaja 11:6-13)

Jakeesta 11 ilmenee, että tämä on toinen kerta, kun Herra ojentaa oikean kätensä kutsumalla loput kansastaan kotiin. Se ensimmäinen oli silloin, kun kadonnut Israelin suku ja hajaannuksessa olleet juutalaiset saapuivat Israeliin ennen Jeesuksen tuloa maan päälle. Kun tuo jäännös on lopulta saapunut maahan, ovat kaikki sukukunnat täyttäneet asuinalueensa laajentuneessa Israelin maassa Eufrat-virtaan asti, joka luvattiin jo Aabrahamille (1.Moos.15:18).

Tässä vaiheessa toteutuu se Jumalan alkuperäinen tavoite, jonka hän teki valitsemalla omaisuuskansakseen pienen ja vähäisen Israelin. Sen piti olla esimerkkinä kaikille maailman kansoille ja jonka tuli elää täydellisessä Jumalan yhteydessä ja johdatuksessa. Kävi kuitenkin aivan päinvastoin. Lopulta Jumala on toteuttanut alkuperäisen tavoitteensa. Israelin kansa elää rauhassa omassa maassaan Kristuksen ollessa kuninkaana. Ja muut kansat kunnioittavat ja tulevat rukoilemaan säännöllisesti Israelin maahan kuningasta Herraa Jeesusta.

Jae 13 ilmaisee, että juutalaisille tulee olemaan vaikeaa ymmärtää, etteivät he ole Israelin maan ainoita kansalaisia ja omistajia. He ovat ainoastaan yksi osa siitä kahdentoista pojan joukosta, joista syntyi kansoja eri puolille maapalloa. Kirjoituksesta ilmenee, että he jopa vihaavat maahan saapuvaa "muukalaisjoukkoa". Mutta miksi maahan saapuva Israelin heimo (Efraim) tulee kadehtimaan juutalaisia? Onko syynä se, että juutalaisilla on erityisasema, kun he vastaanottivat ensimmäisinä Jeesuksen keskuuteensa? Vai kadehtivatko he juutalaisia sen tähden, kun Juudan heimo saa asua Jerusalemin vieressä seuraavan tuhannen vuoden ajan? Hyvä on kuitenkin havaita, 16

että täydellinen sopu syntyy sekä maassa asuvien juutalaisten että sinne tulevien kansojen kesken. (Heimojen tulevista alueista löytyy kartta: http://jarmo10.org/perintoosat.htm )

Mitä Uusi testamentti kertoo kadonneesta Israelista?

Kuten lukija on havainnut, tähän asti tämän kirjoituksen perustelut ovat pohjautuneet lähes kokonaan Vanhan Testamentin kirjoituksiin. Jos VT:n kirjoituksista ei pystytä ymmärtämään Israelin ja Juudan eroa, niin samalla tulevaisuutta järisyttävät tapahtumat jäävät harmaaksi alueeksi.

Kirjoitukset on kuitenkin annettu, jotta voisimme turvautua niihin viimeistään siinä vaiheessa, kun vaikeat ajat kohtaavat. Myös Uusi Testamentti kertoo kadonneesta Israelista sen lisäksi, mitä luettiin edellä Ilmestyskirjasta.

Kaksi lammastarhaa ja maan ääri

"Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen." (Joh.10:16)

Isä Jumala lähetti poikansa Jeesuksen tänne maan kamaralle omaisuuskansansa luo. Jeesus kohtasi juutalaisen kansan ja he eivät ottaneet häntä vastaan. Nuo edellä olevat Jeesuksen sanat ilmaisevat, että Jeesus tiesi, että Hänen omaisuuskansansa toinen lauma oli olemassa jossain muualla, eihän Jumalalle ole mikään salattua. Jeesuksen aikaan Israelin kuningaskunnan katoamisesta oli kulunut noin 700 vuotta. Tuohon aikamäärään mahtuu paljon sukupolvia ja siinä ajassa ehtii siirtyä asumaan kauas. Jeesus lupasi puheessaan, että kadonnut kansa tulisi kuulemaan Hänestä. Lisäksi Jeesus lupasi johdattaa tätä kansaa. Ja näin on myös tapahtunut!

Ja sitten se tärkeä Jeesuksen ilmoitus Apostolien tekojen kirjoituksesta, joka koskettaa meidän suomalaisten asuinaluetta. Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus seisoi opetuslastensa edessä ja sanoi heille:

"Vaan teidän pitää saaman Pyhän Hengen voiman, joka on tuleva teidän päällenne, ja teidän pitää minun todistajani oleman, sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa ja Samariassa, ja sitte maailman ääreen". (Apostolien teot 1:8 Biblia 1776)

Laitoin tuon jakeen vuoden 1776 suomalaisesta käännöksestä, koska jostain kumman syystä myöhempiin suomalaisiin käännöksiin on "maan ääri" väännetty monikkomuotoon "maan ääriin". Samalla sanoma muuttuu eikä sitä voida ymmärtää lainkaan oikealla tavalla. En käsitä, miksi Raamatun suomalaiset kääntäjät eivät ole olleet uskollisia alkuperäiselle tekstille, varsinkin kun sanoma koskettaa maatamme täällä maan ääressä (vertaa sanaan Finland, maan ääri, lisäksi heprean fina tarkoittaa nurkkaa).

"the uttermost part of earth" (engl. King James), "jordens ända" (Svenska Bibeln), "das Ende der Erde (saks. Lutherbibel) - Näissä kielissä on osattu kääntää oikein em. sanapari "maan ääri".

Sanomaa ylösnousseesta Kristuksesta ja Hänen suorittamastaan sovitustyöstä koko ihmiskunnan puolesta ristinkuoleman kautta tuli julistaa ensin Jumalan omaisuuskansalle Israelille. Jerusalem, Juudan alue ja Samaria olivat omaisuuskansan asuinaluetta. Mutta niin oli myös kaukana pohjoisessa sijaitseva maan ääri. Jumala tiesi, että siellä asui myös samaa kansaa, niinpä tämä neljäs alue piti lisätä luettelon jatkoksi Jeesuksen sanomana. Yksi niistä opetuslapsista, jotka kuuntelivat Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä, matkusti myöhemmin tänne maan ääreen saakka. 17

Tämä opetuslapsi oli nimeltään apostoli Andreas, Simon Pietarin veli. Tutkimusten perusteelle löytyy tietoa, että juuri Andreas tuli viimeisellä neljännellä lähetysmatkallaan tänne pohjoiseen saakka maan ääreen. Tästä vierailusta on peräisin luovutetun Karjalan alueelle jääneen Antrean kunnan nimi ja kunnan vaakunassa oleva Antreaan risti.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Antrea

Lisäksi erikoista on, että tämä Antreaan risti on myös Venäjän laivaston virallinen lippu http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Naval_Ensign_of_Russia.svg

Apostoli Andreaan matkoista kertoo kreikkalainen kirjailija, tutkija ja toimittaja George Alexandroy http://www.fkf.net/Kadonneet/Missionary_Journeys.pdf

Sivuilta 40-42 voidaan lukea kuvaus apostoli Andreaan matkasta Laatokalle ja viittaukset mahdolliseen matkaan Vienan merelle. Kauppareitit ovat olleet käytössä jokia pitkin Krimiltä Laatokalle saakka, siitä on todisteena runsaat bysanttilaiset ja roomalaiset kolikkolöydöt Laatokalta ja Karjalasta. Valamon saarelta on löytynyt venäläistä 1100-luvun kirjoitusta Andreaan matkasta ja lisäksi Vienan merellä sijaitsevalta Solovetskin saarelta on löydetty hyvin vanhoja kolikoita, jotka kuvaavat apostoli Andreasta. On oletettu, että hän kulki poronhoitajien mukana Laatokan ja Vienanmeren välin. Apostoli Andreaan välityksellä tapahtui kristinuskon sanoman tuominen tänne suomalaisten alueelle jo ensimmäisellä vuosisadalla. Samalla Jeesuksen sanat opetuslapsille, jotka Hän lausui ennen taivaaseen astumistaan, saivat täyttymyksen. Näin Jumalan valittu kadoksissa oleva omaisuuskansa sai tiedon Kristuksesta ja luja perustus oli valmistettu voimakkaalle kristinuskon leviämiselle kansan keskuuteen ja myöhemmin muille kansoille.

Paavali kertoo salaisuudesta

Kirjeessään roomalaisille Paavali ilmoittaa:

25 Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,

26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.

27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä." (Room.11:25-27)

Näistä sanoista löytyy jotain erityisen tärkeää, koska Paavali kirjoittaa salaisuudesta. Ensiksi on huomattava, että Israel kieltäytyi vain osittain tunnustamasta Jeesusta Herrakseen. Israelia kohtasi paatumus vain juutalaisten eli Juudan osalta. Muu osa Israelia, se kadonnut ja tuntematon osa, jota tässä kirjoituksessa on käsitelty, on historian saatossa suhtautunut myönteisemmin kristinuskon sanomaan uskoa Kristukseen.

Sitten tämä ilmaisu "pakanain täysi luku" on tutkimisen ja pohtimisen arvoinen asia. Jotkut viisaammat kieliä taitavat ovat havainneet tämän saman ilmaisun siinä tilanteessa, jossa Jaakob siunasi Joosefin poikia Manassea ja Efraimia. Jaakob oli sanonut aiemmin, että Joosefin molemmat pojat olkoot kuin muut hänen poikansa. Muistamme lisäksi, että Joosefista syntyvät jälkeläiset tulisivat saamaan suurimmat siunaukset Jaakobin poikien joukosta. Joosefin saamat suuret siunaukset ja lupaukset tulisivat siirtymään nuoremman pojan Efraimin jälkeläisten kautta aina näihin päiviin saakka. Siksi siitä kadonneesta Israelista, Israelin kuningaskunnasta, käytetään niin usein nimitystä Efraim. 18

Seuraavassa kuvaus siitä hetkestä, jolloin Jaakob siunasi pojanpoikansa Efraimin:

17 Kun Joosef näki, että hänen isänsä pani oikean kätensä Efraimin pään päälle, se oli hänestä väärin, ja hän tarttui isänsä käteen siirtääkseen sen Manassen pään päälle.

18 Hän sanoi isälleen: "Ei noin, isäni, tämä tässä on esikoinen. Pane oikea kätesi hänen päänsä päälle."

19 Mutta isä ei suostunut, vaan sanoi: "Tiedän, poikani, tiedän. Myös Manassesta on tuleva kokonainen kansa, ja hänkin on kasvava mahtavaksi, mutta hänen nuorempi veljensä tulee vielä mahtavammaksi ja hänen jälkeläisistään kasvaa kansojen paljous." (1.Moos.48:17-19)

Joosefin vanhemman pojan Manassen jälkeläisistä on siis syntynyt yksi kansa (mikä se on, sitä emme tiedä, mutta Jumala tietää!), mutta Efraimista on syntynyt useita kansoja. Mutta sitten tuohon ilmaisuun "kansojen paljous". Heprean kielessä se on "Melo ha Goyim". Itse asiassa se pitäisi ilmaista sanoilla "kansojen täyteys". Toisin sanoen Efraimin jälkeläisistä syntyy kansojen täyteys. Englannin King James käännös huomauttaa tästä asiasta:

19 And his father refused, and said, I know it , my son, I know it : he also shall become a people, and he also shall be great: but truly his younger brother shall be greater than he, and his seed shall become a multitude of nations. [multitude: Heb. fulness] (1.Moos.48:19 King James)

Ja sitten takaisin edellä mainittuun Paavalin ilmaisuun "pakanain täysi luku". Kun nämä Paavalin sanat käännetään heprean kielelle, niin yllättäen se on sama "Melo ha Goyim", kansojen täyteys, jonka Efraim sai siunauksensa yhteydessä.

Näin Paavalin kertoma salaisuus alkaa paljastua. Toisin sanoen kun Efraimista syntyneiden kansojen täysi luku on tullut sisälle, niin kaikki Israel on pelastuva (katso edeltä room.11:25-26). Tämä liittyy kiinteästi siihen muuttotapahtumaan, jota olemme tässä kirjoituksessa käyneet läpi vaihe vaiheelta. Ilmaisulla "sisälle tullut" (jae 25) voidaan nähdä kaksi samanaikaista merkitystä. Jae 27 ilmaisee, että syntien pois ottaminen merkitsee Herran kanssa liittoon tulemista. Tästä samasta kertoi aiemmin Hesekiel 20:37 siellä muuttomatkan varrella kansojen erämaassa: "Minä panen teidät kulkemaan sauvan alitse ja saatan teidät liiton siteeseen". Sisälle tuleminen on samalla astumista uudistuvan ja laajenevan Israelin maaperälle. Kotiin on nyt päästy, sisälle on tultu!

Kun nyt oikein käsitämme tämän Paavalin ilmoittaman salaisuuden, niin huomaamme, että Jumala ei ole asettanut mitään ylärajaa uskoon tulevien määrälle missään historian vaiheessa. Olemme päässeet ymmärtämään jotain suurta Jumalan pelastussuunnitelmasta koko ihmiskuntaa kohtaan. Hän haluaa, että jokainen ottaisi tarjolla olevan pelastuksen vastaan kaikkialla maailmassa:

"joka (Jumala) tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden" (1.Tim.2:4)

Sen sijaan Jumalan pelastussuunnitelma ja samalla koko ihmiskunta on sidottu tiettyyn aikaan, joka tulisi käyttää oikein. Samanaikaisesti Jumalan pelastussuunnitelma on sidoksissa koko Israeliin. Kaikkien ihmisten uskoontulo on ollut kytköksissä aina Israeliin. Jeesus lähetettiin Jumalan omaisuuskansan luokse. Juutalaiset olivat vain osa Israelia. Juutalaiset käänsivät pääsääntöisesti selkänsä Jumalan kutsulle. Jumala tunsi muun osan Israelia, joka oli teillä tietymättömillä. Sanoman vieminen heille aina maan ääreen ja maan ääriin saakka tarkoitti samalla myös sitä, että kaikki ihmiset ympäri maailmaa tulivat kosketuksiin Kristuksen ilosanomalle. Näin Israelin pelastuksen tähden kaikki ihmiset riippumatta rodusta tai puhutusta kielestä ovat olleet samanarvoisia Jumalan silmissä pelastuksen suhteen. 19

Miksi kadonneita Israelin kansoja ei ole löydetty?

Monia voi askarruttaa tuo väliotsikossa oleva asia. Tähän on itse asiassa helppo vastata: Koska Jumala on niin suunnitellut. Nyt täytyy palata VT:n puolelle, sieltä löytyy lyhyt ja naseva selitys. Se annettiin jo Moosekselle, jolle Herra puhui kansansa tulevasta kohtalosta, jos se olisi uskoton sille liitolle, johon kansa oli sitoutunut Herransa kanssa:

"Ja te häviätte kansojen sekaan, ja vihollistenne maa nielee teidät". (3.Moos.26:38)

Siinä on vastaus! Maa on todella nielaissut eri sukukunnat ja toisin kuin Juudan sukukunta, kaikki muut sukukunnat ovat sen 2700 vuoden aikana menettäneet tietoisuuden omasta alkuperästään. Juutalaiset sen sijaan ovat olleet melko hyvin tietoisia omasta perimästään ja säilyttäneet pitkälti omat jumalanpalvelusmenonsa. Siksi heidät on myös helppo paikantaa eri maista, myös Suomesta.

Mutta nyt olemme tulleet sen ajan kynnykselle, jolloin tämä suuri taivaallinen salaisuus tulee paljastumaan. Millä tavalla Jumala tuo sen ilmi, sitä on mahdoton sanoa pelkän ihmisjärjen avulla. Mutta siitä olen vakuuttunut, että Jumalalla on omat selkeät ja kaiketi yllättävät tapansa toimia tässäkin asiassa. Valtava hämmästyksen aihe se tulee olemaan kaikkialla.

Muita yhtäläisyyksiä Suomen, Israelin ja Raamatun kirjoitusten kesken

Olemme lukeneet monta eri kirjoitusta, joissa kerrotaan historian tapahtumista kadonneen Israelin kansan vaiheissa. Lisäksi on käsitelty kirjoitusten kautta välittyvää tulevaisuuden tapahtumaketjua. Monia täydentäviä kohtia jäi kirjoittamatta, koska kirjan kirjoittaminen ei ole ollut tavoitteena. Seuraavaksi käsittelen sitä, mitä väliotsikon aiheesta voidaan kertoa koskien maatamme Suomea ja meitä suomalaisia. Jos et ole aiemmin perehtynyt näihin asioihin, niin oma vahva arvaukseni on, että tulet yllättymään ja jopa hämmästymään!

Suomen leijonavaakuna

Laki Suomen vaakunasta (381/78): "Punaisessa kentässä kruunupäinen leijona, joka pitää oikean etujalan sijalla olevassa haarniskoidussa kädessä iskuun kohotettua miekkaa ja polkee takajaloillaan sapelia, leijona kruunuineen ja varuksineen, aseiden kahvat ja käsivarsihaarniskan nivelet kultaa sekä aseiden terät ja käsivarsihaarniska hopeaa; kenttään siroteltu yhdeksän hopearuusua."

Leijona pohjoisen maan vaakunassa herättää kummastusta. Harvemmin leijonia tulee vastaan Pohjolan metsissä! Lisäksi ei ole mitään virallista selitystä sille, miksi juuri leijona on päätynyt Suomen vaakunaan. Vaakunaheraldiikan mukaan on olemassa tarkat määräykset siitä, millainen vaakunan tulee olla. Kun lähden siitä ajatuksesta, että Suomi on Jumalan valittu kansa, Jumalan silmissä Israelin kuningaskunta, niin vaakuna kokonaisuudessaan kertoo juuri tästä todellisuudesta.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_vaakuna

Raamatusta löytää selityksen vaakunalle. Se on sattumaa, sanovat epäilijät. Minkään muun maan vaakunaa ei voida kuitenkaan selittää Raamatun kirjoitusten avulla. Suomi on tässä suhteessa luonut itselleen erikoisen tunnuksen vai onko sittenkin niin, että Jumalan sormi on kaiken tämän takana. Tutkiessani vaakunaa ensimmäisen kerran luulin, että siinä on kolme eri väriä: punainen, keltainen ja valkea. Mutta olin väärässä. Siitä löytyy vain yksi väri: punainen. Punainen kuvaa Kristuksen verta, joka on vuodatettu kaikkien ihmisten, myös meidän suomalaisten puolesta syntien sovittamiseksi. Uskomalla tämän löydämme yhteyden Kristukseen. Kristinuskon perusta on vain tässä ja näin lyhyesti ilmaistuna. 20

Muu osa vaakunaa ei ole mitään väriä, vaan ne ovat vaakunaheraldiikan mukaan hopeaa ja kultaa.

Mitä Raamattu sanoo hopeasta ja kullasta? Se kertoo Haggain kirjan mukaan siitä, mitä Herra omistaa:

"Minun on hopea, ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot" (Haggai 2:8). Vaakunasta voidaan lukea, että punaisen värin, hopean ja kullan kautta kuulumme Herralle.

Sitten katsotaan leijonaa, josta löytyy paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia. Leijona kuvaa Kristusta. Kruunu leijonan päässä kertoo Kristuksen kuninkuudesta. Hoosea kirjoittaa vähän ennen Israelin kuningaskunnan (eli Efraimin) karkotushetkeä siitä mitä Herra on Efraimille ja Juudalle:

"Sillä minä olen Efraimille kuin leijona, Juudan heimolle kuin nuori jalopeura…" (Hoosea 5:14)

Tästä Hoosean kirjoituksesta löytyy selkeä syy, miksi leijona on Suomen vaakunan sisällä. Jerusalemin vaakunassa on myös leijona:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Jerusalem-coat-of-arms.svg

Etsin myös muita maita, joilla on vaakunassa leijona: Ruotsi (4), Norja (1), Tanska (3), Viro (3), Latvia (2), Englanti-Skotlanti (7). Suluissa on leijonien lukumäärä vaakunan sisällä. Monet näistä vaakunoista ovat hyvin vanhoja. Eikö olekin kummallinen sattuma, että juuri näiden maiden vaakunoissa on leijonia, monissa vielä kruunu päässä.. Tässä ei ole mitään ihmettelemistä, jos tietää, että siellä Assyriassa, josta Israelin kansa lähti kohti pohjoista, leijona oli yleinen eläin. Lisäksi tämä on mielenkiintoinen maaluettelo, koska juuri näillä alueilla tiedetään suomalaisten liikkuneen ensimmäisellä vuosituhannella. Virallinen historiatieto ei tietenkään halua tietää tästä ajasta mitään, mutta ainakin kymmenessä ulkomaisessa kuvauksessa saagoissa ym. kirjoituksissa kerrotaan Suomen kuninkaista ja heidän kulkemisestaan näille alueille. Löytyypä jopa kokonaisia sukuluetteloita ja –haaroja eri maiden kuninkaiden osalta, jotka polveutuvat Suomen kuninkaista. Lisäksi maassamme on paljon vanhoja erikoisia paikannimiä, jotka pohjautuvat muinaisten kuninkaiden nimistä, mm. Manamansalon saarella, joka on Oulujärven keskellä.

Suomen leijonan kädessä on miekka. Jumala ei sodi koskaan väkivallan aseilla, eikä ihmisten suorittamilla miekkalähetyksillä ole saavutettu koskaan mitään pysyvää aikaan. Sen sijaan pilkkaa se on kasannut kristinuskon päälle aina näihin päiviin saakka. Miekka kuvaa hengen miekkaa:

"ja ottakaa vastaan … Hengen miekka, joka on Jumalan sana". (Ef.6:17). Maamme johdatus on sidottu Jumalan sanaan Raamattuun.

Suomen leijona on erilainen leijona, koska sen oikea käsivarsi on ihmisen käsivarsi. Mistään muusta vaakunasta en ole löytänyt vastaavaa. Siihen sisältyy Raamatun antama viesti, joka kertoo myös tulevaisuudesta. Käsivarsi kuvaa Herran käsivartta. Kun Raamattu kertoo Herran oikeasta kädestä tai käsivarresta, niin silloin kyse on voimakkaasta toiminnasta, suojelusta tai Israeliin muutosta. Niinpä Herran käsivarsi tulee esille myös silloin, kun kirjoitetaan kadonneen Israelin tulevasta paluusta takaisin Israelin maaperälle:

"Heräjä, heräjä, pukeudu voimaan, sinä Herran käsivarsi; heräjä niinkuin muinaisina päivinä, ammoisten sukupolvien aikoina…Etkö sinä ole se, joka kuivasit meren, suuren syvyyden vedet, joka teit meren syvänteet tieksi lunastettujen kulkea? Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Siioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat". (Jes.51:9-11) 21

Kun Israel lähti Egyptistä, niin silloin voiman lähde oli Herran käsivarsi. Kun kadonnut Israelin sukukunta tulee palaamaan takaisin, niin äskeisen esimerkin mukaan voiman lähde on Herran käsivarsi. Ja kun Jeesuksen paluun jälkeen loput jäänteet palaavat (käsiteltiin jo aiemmin), niin myös silloin voiman lähde on Herran käsi:

"Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla". (Jes.11:11)

Suomen tulevaisuus, tuleva muutto Israelin maaperälle, on kuvattu näkyvällä tavalla maamme vaakunaan!

Seuraavaksi tarkastellaan käyrää miekkaa eli sapelia. Vaakunassa leijona polkee takajaloillaan sapelia. Sikäli kuin Suomi on Joosefia/Efraimia, jolle kantaisä Jaakob antoi suurimmat siunaukset ja lupaukset, niin silloin löytyy selitys myös tälle osaa vaakunaa Raamatun kirjoituksista. Sapeli liitetään yleisesti islamilaisuuteen. Esimerkiksi Yhdysvaltain korkeimman oikeuden pohjoisseinällä on korkokuva profeetta Muhammedista. Hänellä on oikeassa kädessään sapeli ja vasemmassa kädessään koraani. Se on veistetty v.1932. Osmanien valtakunta oli olemassa 1300 luvulta ensimmäiseen maailmansotaan saakka. Turkkilaiset osmanit olivat muslimeja ja hallitsivat isoa osaa Eurooppaan ja Pohjois-Afrikkaa. Heitä kuvataan maalauksissa sotimassa sapeli kädessä.

Joosefin heimolle annetaan erikoinen tehtävä Obadjan kirjassa, mikä on vanhan testamentin lyhin kirjoitus, jossa on vain 21 jaetta. Siinä kerrotaan Edomin eli Eesaun jälkeläisten tuomiosta. Kyse on lopun ajasta, koska jakeessa 15 kerrotaan Herran päivästä. Jakeiden 9 ja 10 mukaan he ovat murhaajia ja väkivaltaisia Jaakobin jälkeläisiä kohtaan. Edomilaiset ovat tänä päivänä tiettävästi palestiinalaisia, jotka asuvat pääosin Israelin alueella Länsirannalla ja Gazassa sekä Jordaniassa. Edomilaiset yhdistetään miekkaan jo Aamoksen kirjassa: "Näin sanoo Herra: Edomin kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden minun päätökseni on peruuttamaton. Koska se on vainonnut miekalla veljeänsä ja tukahduttanut kaiken armahtavaisuuden ja pitänyt ikuista vihaa ja säilyttänyt kiukkunsa ainaisesti…" (Aamos 1:11)

Mutta sitten tuohon Joosefin heimoa koskevaan ilmoitukseen ja siihen, miksi vaakunassa oleva leijona polkee sapelia:

17 Mutta Siionin vuorella saavat olla pelastuneet, ja se on oleva pyhä, ja Jaakobin heimo on perivä perintönsä.

18 Jaakobin heimo on oleva tuli ja Joosefin heimo liekki, mutta Eesaun heimo kuin olki, ja ne polttavat sen ja kuluttavat sen; eikä jää pakoonpäässyttä Eesaun heimosta. Sillä Herra on puhunut. (Obadja jakeet 17-18)

Tämän viestin mukaan Jumalan viha tekee lopun Eesaun heimon kansasta lopullisesti. Syynä on sen ikuinen viha ja väkivalta kaukaisia sukulaisiaan israelilaisia kohtaan. Ja näissä tuomioissa Herra käyttää välikappaleenaan Joosefin heimoa. Näin tapahtuu, koska näin on kirjoitettu. Enempää tästä tuomiosta emme tiedä emmekä voi edes arvailla sen toteutumistapaa. Se on kuitenkin kerrottu, että Joosefin heimo on liekki eli tulen kärki.

Hopeisia ruusukkeita on yhdeksän kappaletta. Niistä on vaikea sanoa mitään, koska vaakunasta annettujen tietojen mukaan kappalemäärä ei ole ollut aina sama. Jotkut ovat nähneet niissä Israelin heimojen lukumäärän, joka liittyy maahamme. Tähän en pysty sanomaan mitään. Ja silloin on parasta olla kirjoittamatta mitään arvausta! 22

Monia yhteisiä "sattumia"

Seuraavaksi käsittelen erilaisia samankaltaisia tekijöitä, joita löytyy, kun vertaillaan Suomea, Israelia ja Raamatun kirjoituksia keskenään eri elämän aloilta ilman sen kummempaa tärkeysjärjestystä. Ja "kummallisia" asioita ilmenee runsaasti, kuten seuraavassa saat lukea.

Joulukuu 1917

Historiasta löytyy samanaikaisia tapahtumia, jotka ovat koskettaneet läheltä näitä kahta maata. Suomi sai itsenäisyyden 6.12.1917. Samanaikaisesti kolme päivää myöhemmin 9.12.1917 nykyisen Israelin maaperällä tapahtui suuri muutos. 400 vuotta maata hallinneet turkkilaiset ottomaanit vetäytyivät lopullisesti ja nopeasti pois Palestiinasta saatuaan lentokoneesta pudotettuja brittiläisen kenraali Allenbyn painattamia lentolehtisiä. Niissä pyydettiin ottomaaneja poistumaan maasta. Allekirjoituksena oli Allenbyn nimi, jonka ottomaanit luulivat tarkoittavan Allahia. Näin tulevan Israelin valtion perustamiselle oli luotu alkusävelet vieläpä ilman taisteluja. Samalla tavalla ilman taisteluja Suomi oli saanut itsenäisyyden kolme päivää aiemmin.

Toinen maailmansota

Tiedämme, että Hitlerin tarkoitus oli tuhota juutalaiset kokonaan. Miljoonat juutalaiset joutuivat kuolemaan keskitysleireissä ennen kuin sota loppui. Samoin Stalin yritti vallata ja hävittää itsenäisen Suomen ja tarkoitus oli hävittää myös suomalaiset olemasta kansa. Ihme tapahtui ja Suomi säästyi täydeltä tuholta. Se ihme on kerrottu Danielin kirjassa: "Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana". (Dan.12:1)

Kesäkuu 1967

Kuuden päivän sodassa 5-11.6.1967, joka käytiin Israelin ja sen ympärillä olevien arabinaapureiden Egyptin, Syyrian ja Jordanian välillä, tapahtui suuri ihmiskunnan tulevaisuuteen vaikuttava asia. Sodassa arabimaiden oli tarkoitus tuhota Israel lopullisesti. Tulos oli kuitenkin toisenlainen: Jerusalemista tuli Israelin jakamaton pääkaupunki noin 2000 vuoden jälkeen ja sitä se tulee olemaan myös siinä vaiheessa, kun Jeesus Kristus astuu Jerusalemiin toisen tulemisensa yhteydessä. Ja tiedättekö, minkä kahden maan liput olivat rinnakkain katujen varsilla ja eri virastoissa jokaisena sodan päivänä juhlistamassa tätä Jerusalemin suurta tapahtumaa?

Suomen pääministeri Rafael Paasio oli aloittamassa valtiovierailua Israeliin sinä aamuna, jolloin sota syttyi. Hän ehti olla vain pari tuntia, kun hänet kiidätettiin pois maasta. Pääministerivierailun kunniaksi molempien maiden Israelin ja Suomen liput olivat rinnakkain lippusaloissa. Niitä ei "muistettu" poistaa koko sodan aikana. Näin Jumala kunnioitti - Hänen silmissään kahden kuningaskunnan välityksellä – oman kaupunkinsa Jerusalemin vapauttamista:

sinivalkoinen Daavidin lippu ja sinivalkoinen ristilippu olivat rinnakkain juhlistamassa historiallista tapahtumaa. Eikö ollutkin melkoinen yhteensattuma, että 2000 vuoden aikajanalle osui samalla aikaa juuri näiden kahden maan lippujen nosto ja Jerusalemin vapautuminen. Ja kaiken tämän lisäksi Suomen pääministerillä oli heprealainen etunimi Rafael. Nimi tarkoittaa "Jumala parantaa". Voidaan todeta, että Jumalan ajoitus oli täydellinen! 23

6-sakarainen tähti

6-sakarainen Daavidintähti eli heksagrammi on juutalaisille keskeinen symboli. Jostain syystä myös monet suomalaiset kunnat ovat valinneet omiin kuntavaakunoihinsa 6-sakaraisen tähden. Selasin suomalaiset kunnat, joissa on tämä tunnus. Tällaisia kuntia on yhteensä 13 kpl: Kemijärvi, Muonio, Pello, Sodankylä, Kannus, Siikajoki, Rantsila, Revonlahti, Ruukki, Kullaa, Hämeenkyrö, Sauvo ja Hausjärvi. Myös Kanta-Hämeen maakuntavaakunassa on kolme tällaista tähteä.

Itkuvirret

Itkuvirret ovat kuuluneet itäisen Suomen ja rajantakaisen Karjalan perinteeseen aina 1900-luvulle saakka. Itkuvirret on jaettu neljään päälajiin: kuolinitkut, hääitkut, sotaanlähtöitkut sekä tilapäisitkut. Itkuissa voidaan purkaa erilaiset elämän surut ja pettymykset. Näin ihmisen sielu saa helpotusta elämän muutostilanteissa. Tämä on selvästi Jumalan antama apu ihmiselle, koska vanhan testamentin kirjoituksista löytyy perusta itkuvirsille. Seuraavassa muutamia lainauksia itkuvirsistä:

"Kuulkaa tämä Herran sana, itkuvirsi, jonka minä viritän teistä, te Israelin heimo". (Aamos 5:1)

"Sillä näin sanoo Herra, Jumala Sebaot, Herra: Kaikilla toreilla on valitus, kaikilla kaduilla sanotaan: "Voi! Voi!" Peltomiehiä kutsutaan surun viettoon ja itkuvirren taitajia valittajaisiin. (Aamos 5:16)

16 Ja minä hajotan heidät kansojen sekaan, joita eivät he eivätkä heidän isänsä ole tunteneet, ja lähetän heidän jälkeensä miekan, kunnes minä heidät lopetan.

17 Näin sanoo Herra Sebaot: Ottakaa vaari, kutsukaa itkijävaimoja tulemaan tänne. Lähettäkää hakemaan viisaita vaimoja, jotta he tulisivat,

18 kiiruhtaisivat ja virittäisivät meistä valitusvirren, niin että silmämme vuotaisivat kyyneleitä ja silmäripsemme tiukkuisivat vettä.

19 Sillä valitushuuto kuuluu Siionista: Kuinka olemmekaan hävitetyt! Me olemme peräti häpeään joutuneet, sillä meidän täytyy jättää maa, sillä kukistuneet ovat meidän asuntomme.

20 Kuulkaa siis, te naiset, Herran sana, ottakoon korvanne vastaan hänen suunsa puheen; opettakaa tyttärillenne valitusvirsi ja toinen toisellenne itkuvirsi. (Jer.9:16-20)

On aivan selvää, että Jumala antoi itkuvirret avuksi omaisuuskansalleen. Ja niin ne säilyivät suomalaisilla ja muilla suomensukuisilla kansoilla perintönä sukupolvelta toiselle aina näihin päiviin saakka. Raamatun ilmoituksen mukaan itkuvirsien säilyttäminen oli erityisesti naisille uskottu tehtävä. Itkijänaiset on tuttu sana useimmille, mutta sen alkuperän Raamatusta tiedostavat vain harvat. Tässä muutamia linkkejä itkuvirsiin:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Itkuvirsi

http://yle.fi/uutiset/terveys_ja_hyvinvointi/2009/02/itkijanainen_parkuu_puolestasi_553631.html

Sh-sanojen ääntäminen

5 Ja gileadilaiset valtasivat efraimilaisten tieltä Jordanin kahlauspaikat. Kun sitten Efraimin pakolaiset sanoivat: "Antakaa minun mennä yli", kysyivät Gileadin miehet kultakin: "Oletko efraimilainen?" Jos hän vastasi: "En",

6 niin he sanoivat hänelle: "Sano 'shibbolet'". Jos hän sanoi "sibbolet", kun ei osannut ääntää oikein, ottivat he hänet kiinni ja tappoivat Jordanin kahlauspaikoilla. Niin kaatui silloin Efraimista neljäkymmentäkaksi tuhatta. (Tuom.12:5-6) (Huom! eräissä käännöksissä luku on 2040 tai sitten 40 ja kaksi päällikköä, tuntuu paljon luontevammalta juuri tuo viimeinen luku yht. 42 kaatunutta) 24

Tämä Tuomarien kirjassa oleva kohta on kieltämättä erikoinen. Kirjoituksesta ilmenee, että Efraimin heimolla on ainakin yksi erikoinen tuntomerkki. He eivät osaa lausua sh-äänteitä sisältäviä sanoja oikealla tavalla. Se on kaiketi geeneissä siirtyvä ominaispiirre. Ja kuinka ollakaan, suomen kielen sanoissa on vain yhdenlainen s-kirjain, kun niitä esim. venäjän kielessä on seitsemän kappaletta. On myös tunnettu tosiasia, että erilaisten "ässien" lausuminen on suomalaisille vaikeaa, jopa ylivoimainen tehtävä. Suomalaisilla ja efraimilaisilla on näin vahva yhteinen side. Onko tämäkin sattuman satoa?

Tulomatkalla mukana koira, lammas ja lehmä

On havaittu, että Suomesta löytyy kolme eri eläinlajia, joissa on samaa perimää kuin Lähi-idän eläimissä ja joita ei ole muualla Euroopassa. Nämä eläimet ovat karjalankarhukoira, suomenlammas (etenkin kainuunharmaalammas) ja itäsuomenkarja, toiselta nimeltään kyyttölehmä. On luontevaa ajatella, että nämä eläimet tulivat ihmisten mukana silloin, kun Israelin heimot lähtivät Assyriasta kohti pohjoista.

Karjalankarhukoira on erittäin vanha, voimakas ja sitkeä koirarotu. Siitä on ollut paljon apua riistanpyynnissä. Lisäksi se on ollut riittävän iso ja vahva, jotta se on pystynyt tarvittaessa varoittamaan ja puolustamaan isäntäväkeään. Karjalankarhukoiraa vastaava rotu Israelissa on kaanaankoira. Siitä tiedettiin Suomessa ensimmäisen kerran vasta 1980-luvulla ja sen väritys vaihtelee mustasta kermanvalkoiseen. Lue lisää näistä kahdesta koirarodusta:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Karjalankarhukoira

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaanaankoira

Kyyttölehmä on erittäin vanha karjarotu. Se on tunnettu terveydestään, sitkeydestään, pitkäikäisyydestään ja pystyy elämään vaatimattomalla ravinnolla. Kyyttö tarkoittaa kuviota, jossa selkä on valkea ja kyljet tummat. Kalevalaisesta kansanrunoudesta löytyy seuraava runo:

Sanottiin tässä olevan, Neittä tänne pyyvettäissä, Sata sarven kantajaa, Tuhatta utaren tuojaa.

On täällä tuhat tulinen: Yks on Kyyttö kytkyessä , Toinen vaajassa vasikka, Sekkii nuorin nostettava, Tervaköysin temmattava.

Geneettisessä tutkimuksessa on paljastunut, että lähes kaikki kyytön (itäsuomenkarjan) isälinjat periytyvät Volgan mutkasta, minne ne vuorostaan ovat tulleet Kaukasuksen suunnalta. Yksi itäsuomenkarjan isälinja on jo muinoin päätynyt Itä-Siperiaan, sikäläiseen jakutiankarjaan. Itäsuomenkarja edustaa Euroopassa nykyään harvinaista aronautojen perimää, johon liittyy paitsi erityinen sitkeys myös niukka maidontuotto.

Nämä eläimet itsessään ja lisäksi tiedemiesten tutkimukset näiden eläinten geeneistä ja levinneisyydestä todistavat sen puolesta, mistä me suomalaiset olemme tulleet tänne maan ääreen.

Esim. tuo kyyttökarjan geenitutkimus kertoo suoraa sanomaa siitä reitistä, mitä kautta esi-isämme ovat vaeltaneet tänne hyötyeläimet mukanaan. Assyriasta lähteneen kansan täytyi ensin ylittää vaikeakulkuinen Kaukasusvuoristo, joka on Kaspianmeren ja Mustanmeren välissä. Tämän jälkeen päästiin tasaiselle Volgan alueelle. Itse asiassa taitaa olla niin, että juuri tämä lähes häviämisen partaalla ollut lehmärotu on suurin ja selvin todiste kansamme taipaleesta! Vähimmillään kyyttöjä oli Suomessa vain 40 päätä. Arvostan ja kunnioitan niitä vastavirtaan päin toimineita karjankasvattajia, jotka vuosien saatossa ovat halunneet säilyttää tämän kansamme alkuperästä todistavan karjarodun. Mistä he ovat saaneet innoituksen ja voiman tähän kaikkeen, vaikka taloudellisesti toiminta on ollut järjenvastaista ja vienyt monet vararikkoon? Tutkimattomat ovat Herran tiet! Varsinaista maatiais- eli alkuperäishaaraa on jäljellä kuusi sukua kahdesta karjasta: 25

Kiuruvedeltä Helvi Tossavaisen aikoinaan säilyttämästä karjasta ja Kiteeltä Vieno Nenosen suvun karjasta. Tunnetuin tossavaiskarjan kasvattaja on kuvataiteilija Miina Äkkijyrkkä. Vieläkin harvalukuisempaa nenoskarjaa on Uljas-Ilmari Majurilla. Seuraavasta linkistä saat käsityksen kyytön ainutlaatuisesta selviytymisestä:

http://www.mikaelavuorio.fi/kyytot.htm

Perinnölliset sairaudet

Pekka T. Lyyränen on tutkimuksissaan perehtynyt suomalaisten ja israelilaisten yhteisiin sairauksiin. Löytyy kaksi kansaa, joilla on samanlainen geneettisten eli perinnöllisten sairauksien kanta: Suomi ja Israel. Tutkija Reijo Norio on kirjassaan Suomineidon geenit (v.2000) selvittänyt 36 suomalaisilla eniten esiintyvää geneettistä sairautta. Näistä 36 harvinaisesta taudista löytyy kuusi tautia (mm. hiivatulehdustauti, B-vitamiinihäiriö ja jokin epilepsiatauti) Lähi-idästä, mutta ei muualta.

Ja vastaavasti israelilaisilla on 17 geneettistä sairautta, joista peräti 14 löytyy suomalaisilta. Joukossa on monia eri syöpäsairauksia, suolistosairauksia ja neljä eri kehitysvammasairautta. Lisäksi eurooppalaisilla on sellaisia geneettisiä sairauksia, jotka puuttuvat kokonaan suomalaisilta ja israelilaisilta.

Suomi ja Israel ovat kaukana toisistaan. Voivatko edellä kuvatut yhtäläisyydet olla pelkkää sattumaa?

Sukunimet, paikannimet ja paljon muuta

Tämän otsikon alle mahtuu niin paljon eri asioita, joissa voidaan nähdä Suomen yhteys israelilaisuuteen, etten ala edes luettelemaan "eriskummallisia sattumia". Sen sijaan laitan tähän linkin, jos joku haluaa ja jaksaa perehtyä tähän nimiasiaan. Ja löytyyhän siitä paljon muutakin…

http://jarmo10.org/ipc.htm

Ja tässä käsitellään aihetta "Onko suomen- ja seeminsukuisilla kielillä yhtäläisyyksiä? http://www.seemi.julkaisee.fi/

Kiveä ja puuta

Tämän kirjoituksen lopuksi puhutaan vähän kivestä ja puusta. Israelin suurin synti ja karkotuksen syy liittyi siihen, että he hylkäsivät elävän Jumalan ja sen sijaan pitivät jumalinaan kiveä ja puuta. Tämän epäjumalanpalveluksen alkulähde oli Egyptissä ja kansa ei missään vaiheessa päässyt eroon tästä kuolemansynnistään. Jo Mooses sanoi kauas tulevaisuuteen ulottuvat sanat kansalle:

"Ja Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan äärestä toiseen, ja sinä palvelet siellä muita jumalia, joita sinä et tunne ja joita sinun isäsi eivät tunteneet, puuta ja kiveä". (5.Moos.28:64).

Vanhoja tammipuita ei Suomesta löydy. Tammi oli pyhä puu. Kun kristinusko alkoi levitä maassamme, niin tammipuut hakattiin pois, jotta niitä ei voitaisi käyttää epäjumalanpalvelun kohteena. Näistä hakkaamisista ei tietenkään ole jäänyt mitään jälkiä. Kivet sen sijaan eivät maadu, löysin paljon puhuvan kuvan muinaisista kivijumalien palvelusta. Raamattu on puhunut jälleen kerran etukäteen!

http://heninen.net/labyrinth/suomeksi.htm 26

Tämän kirjoituksen väliotsikot:

Kuningaskuntien yhdentyminen yhdeksi kansaksi

Ilmoitettuja aikoja

Jaakobin ja Mooseksen suuret siunaukset kahdelle heimolle

Missä ne ovat?

Israelin heimolle ja Juudan heimolle yhteinen johtaja

Syntien tunnustaminen ja katuminen ennen muuttoa

Ahdistukset ja pelko ennen muuttoa

Muutto käy kansojen erämaan kautta

Millaiseen aikaan muuttaminen tapahtuu?

144 tuhatta Jumalan palvelijaa merkitään

144 tuhatta ovat uskollisia Kristuksille

Vaimon pako erämaahan kolmeksi ja puoleksi vuodeksi

Mikä on tämä vaimo?

Maailman viha juutalaisia kohtaan. Juutalaisten kääntymys. Jeesuksen tulo

Juuda puhdistetaan

Missä ylöstempaus, kenen häät?

Loput israelilaiset saapuvat Jeesuksen tulon jälkeen

Mitä Uusi testamentti kertoo kadonneesta Israelista?

Kaksi lammastarhaa ja maan ääri

Paavali kertoo salaisuudesta

Muita yhtäläisyyksiä Suomen, Israelin ja Raamatun kirjoitusten kesken

Suomen leijonavaakuna

Monia yhteisiä "sattumia"

Joulukuu 1917

Toinen maailmansota

Kesäkuu 1967

6-sakarainen tähti

Sh-sanojen ääntäminen

Itkuvirret

Tulomatkalla mukana koira, lammas ja lehmä

Perinnölliset sairaudet

Sukunimet, paikannimet ja paljon muuta

Kiveä ja puuta

Kalevalan päivänä 28.2.2011

Jouni Kortelainen